Uaniipputit: Saqqaa Sitemap

Greenlandic   Dansk

 Eqqarsaatersuutit pingaarnertullu ilusissat

       Eqqarsaatersuutit

             Meeraaneq ingerlavoq

             Ilinniagaqarneq inuunermut

             Inuunerissaarneq

             Kulturi, timersorneq sunngiffillu – nukiit sammisaqarnerlu

             Pinngortitaq, avatangiisit piuinnartitsisinaanerlu

             Inigisat, sanaartukkat illoqarfimmilu najugaqarfiit

             Imaaniinneq, nunamiinneq silaannarmiinnerlu

             Ineriartorneq, ilisimasaqarneq piumassuseqarnerlu

       Pingaarnertut aaqqissuussineq

             Illoqarfiup aaqqissuussaanera

             Attaveqaatit ataqatigiinnerlu

             Innuttaasut nikerarnerat

             Inuutissarsiutit suliffissallu

             Kulturikkut kingornussat

             Nunaannaq

             Pilersuineq eqqagalerinerlu

             Imminut napatissinnaaneq

             Namminersorlutik soqutigisaat

 Illoqarfinnut nunaqarfinnullu pilersaarutit

       Sisimiut

             Attaveqaatit/ Umiarsualivik/ Mittarfik

             Aqquserngit aqqusineeqqallu aaqqissuussaanerat

             Illoqarfiup qeqqa

             Inissiaqarfik/najugaqarfik

             Inuutissarsiuteqarfik

             Suliffeqarfiit

             Sunngiffik

             Ilinniarfiit allat

             Kulturikkut kingornussat

             Teknikkikkut atortuutit

             Sisimiut nunataat

             Namminersorlutik soqutigisaat

             Aalajangersakkat


       Maniitsoq

             Attaveqaatit/ Umiarsualivik/ Mittarfik

             Aqquserngit aqqusineeqqallu aaqqissuussaanerat

             Illoqarfiup qeqqa

             Inissiaqarfik/najugaqarfik

             Inuutissarsiuteqarfik

             Suliffeqarfiit

             Sunngiffik

             Teknikkikkut atortuutit

             Maniitsoq nunataat

             Namminersorlutik soqutigisaat

             Aalajangersakkat


       Atammik

             Attaveqaatit

             Nunaqarfiup aaqqissuussaanera

             Suliffeqarfiit sunngiffillu

             Teknikkikkut atortuutit

             Atammik nunataat

             Namminersorlutik soqutigisaat

             Aalajangersakkat


       Napasoq

             Attaveqaatit

             Nunaqarfiup aaqqissuussaanera

             Suliffeqarfiit sunngiffillu

             Teknikkikkut atortuutit

             Napasoq nunataat

             Namminersorlutik soqutigisaat

             Aalajangersakkat


       Kangaamiut

             Attaveqaatit

             Nunaqarfiup aaqqissuussaanera

             Suliffeqarfiit sunngiffillu

             Teknikkikkut atortuutit

             Kangaamiut nunataat

             Namminersorlutik soqutigisaat

             Aalajangersakkat


       Itilleq

             Attaveqaatit

             Nunaqarfiup aaqqissuussaanera

             Suliffeqarfiit sunngiffillu

             Teknikkikkut atortuutit

             Itilleq nunataat

             Namminersorlutik soqutigisaat

             Aalajangersakkat


       Sarfannguit

             Attaveqaatit

             Nunaqarfiup aaqqissuussaanera

             Suliffeqarfiit sunngiffillu

             Teknikkikkut atortuutit

             Sarfannguit nunataat

             Namminersorlutik soqutigisaat

             Aalajangersakkat


       Kangerlussuaq

             Attaveqaatit

             Aqquserngit aqqusineeqqallu aaqqissuussaanerat

             Illoqarfiup qeqqa

             Inissiaqarfik/najugaqarfik

             Inuutissarsiuteqarfik

             Suliffeqarfiit sunngiffillu

             Teknikkikkut atortuutit

             Kangerlussuaq nunataat

             Namminersorlutik soqutigisaat

             Aalajangersakkat


       Aalajangersakkat


             Immikkoortuni pilersaarutit

                   Kladder


             Immikkoortut ilaat

                   Forslag


                   Vedtaget


                   Aflyst

       Nalinginnaasumik aalajangersakkat

             Kommunimi pilersaarutip sannaa

             Immikkoortut ilaat sukumiisullu killingi imarisaallu

             Sukumiisumik pilersaarutitigut nalinginnaasumik aalajangersakkat

             Ileqqoreqqusat malittarisassallu

    

 Nunap timaani

       Sunngiffimmi illuaqqanut takornarissanullu illuaqqanut nunaminertat

       Nunaminertat akuersissuteqarfiit

       Nunaminertat sukisaarsaartarfissaqqissut

       Uumasuuteqarnernut nunaminertat

       Teknikkikkut atortunut nunamilu atortulersuutinut nunaminertat

       Nunaminertat sanaartorfigeqqusaanngitsut

       Namminersorlutik soqutigisaat

       Aatsitassanik atuiffiusoq - aatsitassarsiorfik

       Aalajangersakkat


             Nalinginnaasumik aalajangersakkat

                   Kommunip pilersaarusiorneranut aalajangersakkat.

                   Immikkoortunik annikitsukkuutaamillu immikkoor-tunik killiliineq.

                   Immikkoortunut ataasiakkaanut nalinginnaasumik sukumiisumik aalajangersakkanut

             Immikkoortuni pilersaarutit

             Immikkoortut ilaat

 Nunaminertat atugassiissutit

       Nunaminertat atugassiinermi suut piumasaqataappat

       Kiap nunaminertamik atugassiineq nalunaarutigissavaa

       Kikkut nunaminertamik atugassaminnik qinnuteqarsinnaappat

       Kikkut nunaminertamik atugassinneqarnissamik qinnuteqarsinnaappat

       Nunaminertamik atugassamik qinnuteqarnermi periusissat

       Nunaminertamik atugassiinermi piumasarisat

       Sanaartorfigissaaneq

       Nunaminertap atugassiissutip atuukkunnaartinnera

       Nunaminertamik atugassiinermi piumasaqaatit

       Nakkutiliineq atuutitsinerlu

       Immikkut akuersissuteqarneq

       Nammagittaalliuuteqarneq

       Nunaminertamik qinnuteqaatit tusarniutaasut

       Nunaminertat atugassiissutaasut

 Maanakkut pisoq

       Atuinisussanut ilitsersuut.

       Kommunimi pilersaarut suugami

       Nalinginnaasumik aalajangersakkat

             Kommunimi pilersaarutip sannaa

             Immikkoortunik annikitsukkuutaamillu immikkoor-tunik killiliineq.

             Immikkoortut ilaat sukumiisullu killingi imarisaallu

       Inatsisitigut atuuffii

       Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq

             Tapiliussaq 2011-mi akuersissutaasoq

             Tapiliussaq 2012-imi akuersissutaasoq

             Tapiliussaq 2013-mi akuersissutaasoq

             Godkendt i 2014

             Godkendt i 2015

       Pilersaarutit nassuiaatitaat

       VVM-imik - nalunaarusiaq

       Ileqqoreqqusat malittarisassallu

             Qitsuit qimmillu pillugit ileqqoreqqusaq

             Container regulativ

             Umiatsianik inissiinissami malittarisassat