Uaniipputit: Saqqaa Nunap timaani Sunngiffimmi illuaqqanut takornarissanullu illuaqqanut nunaminertat

Greenlandic   Dansk
Sunngiffimmi illuaqqanut takornarissanullu illuaqqanut nunaminertat Nunaminertat akuersissuteqarfiit Nunaminertat sukisaarsaartarfissaqqissut Uumasuuteqarnernut nunaminertat Teknikkikkut atortunut nunamilu atortulersuutinut nunaminertat Nunaminertat sanaartorfigeqqusaanngitsut Namminersorlutik soqutigisaat Aatsitassanik atuiffiusoq - aatsitassarsiorfik Aalajangersakkat

Sunngiffimmi illuaqqanut takornarissanullu illuaqqanut nunaminertat


Kommunip pilersaarusiorneranut nunaannarmi illuaqqanut sunngiffimmili illuaqqanut nunaannaat pilersaarusiornerinik imaqarpoq, pingaarnertut Maniitsup Sisimiullu eqqaani sineriammi kangerlunilu. 

Maniitsup Sisimiullu kommunini nunaannaat pilersaarusiornerinut aalajangersakkat naleqqussagaapput, immikkoortunillu atuinissamut malunnaatilimmik allannguisoqanngilaq. Kommunip pilersaarusiornera akuerineqarpat, nunaannaat pilersaarusiorneri taarserneqassapput. 

Kommunip pilersaarusiorneqarnerani illuaqqanut immikkoortut tallimat suliarineqarput: 

 

Orninneqar

nissaanut pissutsit

Annertus

suseq

Allaffis

sornikkut sanaar

tukkat

Allaffis

sornikkut nuna

minertat

Sunngif

fimmi

illuaraq

Inunnit nammineq pigineqartoq

≤ 20 kvm

- Sanaartor

nissamut akuersissut

 

+

Nunaminer

tamik

atuisinnaa

titaaneq

Aasarsior

tarfik

Inunnit nammineq pigineqartoq

>20 m2

+ Sanaartor

nissamut akuersissut

+

Nunaminer

tamik

atuisinnaa

titaaneq

Takornaris

sanut

illuaraq

Attartortit

tagaq

Najoqqutas

sartaqann

gilaq

+ Sanaartor

nissamut akuersissut

+

Nunaminer

tamik

atuisinnaa

titaaneq

Illuaraq

piniar

tarfik/ oqquif

fissaq

Tamanit iserfigineqar

sinnaasut

Najoqqutas

sartaqann

gilaq

+ Sanaartor

nissamut akuersissut

+ Nunaminer

tamik

atuisinnaa

titaaneq

 

Illuara

qarfik ataat

simoor

tarfilik

 

 

Attartortit

tagaq

 

Najoqqutas

sartaqann

gilaq

 

+ Sanaartor

nissamut akuersissut

 

 

+ Nunaminer

tamik

atuisinnaa

titaaneq

Illuaqqanut assigiinngitsunut atuinerit assigiinngitsuupput. Illuaqqap atorneqarneranut, immikkoortup pingaarnertut atuinissamut qanoq allaaserineqarsimanera apeqqutaasinnaavoq.

  • Sunngiffimmi aasarsiornermilu illuaqqanut il.il. immikkoortut, tassaapput sunngiffimmi aasarsiornermilu illuaqqanut atugassaritinneqartut. 
  • Takornarissanut, piniartarfittut aammalu oqquiffissatut illuaqqat ima annertutigisumik pilersinneqarsinnaapput, immikkoortup pingaarnertut atugassanngortinneqarneranik allannguutaanngitsumik. 
  • Illuaraqarfik ataatsimoortarfillit nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermi malitassianut illuaqqanut nalunaarsuutinut tapiliussaapput. Akunnittarfinnut periarfissatut allatut eqqarsaatersuusaallutik. Peqqissaartumik pilersaarusiornermi immikkoortut aatsaat pilersinneqarsinnaapput. 

Kommunip pilersaarusiorneqarneranut nunaannarmut pilersaarusiornerit siulliit ilanngunneqarput

Maniitsoq

•Apussuit-nut immikkoortumut pilersaarut:

Immikkut sukisaarsaarfittut ilisarnaatillit, sisorarnermut, akunnittarfimmut, sunngiffimmi aammalu aasarsiornermi illuaqqanut immikkoortutut immikkoortitat. Kommunip pilersaarusiorneqarnerani 957-L-itut aammalu K42-tut nassuiarneqartut 

• Nunaannarmut pilersaarut nr. 2, Maniitsup kommuniani illuaqqat:

Maniitsup kommunikumi sunngiffimmi aasarsiornermilu illuaqqanut il.il. immikkoortut assigiinngitsut sisamat. Kommunip pilersaarusiorneqarnerani 957-K33-itut, 957-K34. 957- nassuiarneqartut

Sisimiut

Sisimiut eqqaani immikkoortunut nunaannarmut pilersaarutitut siunnersuutit marluupput. Kommunalbestyrelsimit suli isummerfigineqanngillat imaluunniit Naalakkersuisunit suli akuersissutigineqanngillat: 

• Nunaannaat pilersaarusiorneri nr. 1, Sisimiut eqqaani kangerluni illuaqqat:

Sunngiffimmi aasarsiornermilu illuaqqanut il.il. immikkoortut, immikkullu sukisaarsaarfittut ilisarnaatilinnut immikkoortut pingasut, takornarissanut illuaqqanut immikkoortitat. Nunaminertat 957- K2-mit 957 K-21-mut siunnersuummi uannga ilanngunneqarput. 

• Nunaannarmut pilersaarut nr. 2, Kangerlussuaq:

Takornariaqarnermut siunertalimmik sanaartornermi immikkut sukisaarsaarfittut ilisarnaatillit, aqquserngit, ingerlavissat aammalu nuna sanaartorfigeqqusaanngitsoq piniarnermut siunertaqarfiusoq. Nunaannaap pilersaarusiornerata naammassineqarnissaanut, Aqutsinissamut pilersaarutip Pinngortitamik illersuiniarnermut inatsimmut atatillugu utaqqinneqarsimavoq, taannalu Naalakkersuisunit juuni 2010-mi akuersissutigineqarsimalluni.

Immikkoortunut ataasiakkaanut aalajangersakkat attuumassuteqartunut aalajangersakkat pingaarnerit peqqissaartullu takuneqarsinnaapput. 

K – immikkoortuni illuaqqanut aasarsiorfinnilu illuaqqanut ataatsimoorussamik pilersuinermik atortunik pilersitsisinnaannginneq imaluunniit aqqusinernik puttasunilluunniit pilersitsisinnaannginneq ingerlaartuuvoq. Nunaqarfikunili atortut tamakku aserfallatsaaliineqarsinnaallutillu atoqqinneqarsinnaapput. 

Illuaraqarfinnut ataatsimoortarfilinnut imaluunniit akunnittarfinnut ataatsimoorussamik pilersuiffimmik aqqusinernillu il.il. pilersitsisoqarsinnaavoq.