Uaniipputit: Saqqaa Nunaminertat atugassiissutit Nakkutiliineq atuutitsinerlu

Greenlandic   Dansk
Nunaminertat atugassiinermi suut piumasaqataappat Kiap nunaminertamik atugassiineq nalunaarutigissavaa Kikkut nunaminertamik atugassaminnik qinnuteqarsinnaappat Kikkut nunaminertamik atugassinneqarnissamik qinnuteqarsinnaappat Nunaminertamik atugassamik qinnuteqarnermi periusissat Nunaminertamik atugassiinermi piumasarisat Sanaartorfigissaaneq Nunaminertap atugassiissutip atuukkunnaartinnera Nunaminertamik atugassiinermi piumasaqaatit Nakkutiliineq atuutitsinerlu Immikkut akuersissuteqarneq Nammagittaalliuuteqarneq Nunaminertamik qinnuteqaatit tusarniutaasut Nunaminertat atugassiissutaasut

Nakkutiliineq atuutitsinerlu


Nakkutilliisussaatitaaneq 

Imm. 1. Kommuni nakkutilliisussaatitaavoq, kommunalbestyrelsillu pisunik unioqqutitsinernik paasisaqaruni, pisoq inatsisitigoortunngortinnissaanut pisussaavoq. 

Imm. 2. Atuisinnaanermik piginnittumut imaluunniit piginnittuusumut siumut ilisimatitsissuteqarnikkut kommunimi pilersaarusiornermut oqartussaasoq nunaminertanut tamanut aamma inuinnaat illuinut isernissamik piumasaqarsinnaavoq, nakkutilliinissamik ingerlatsiniarluni kiisalu uuttortaaniarluni aamma peqqussut taanna malillugu pilersaarusiornermut teknikkikkut siumoortumik suliaqarnermi.   

b.    Nunaminertamik atugassiissummik utertitsineq 

Imm.1. Nunaminertamik atugassiissummik utertitsinissami pisut pingasut pisuusinnaapput:

1) atuisussaatitaasup nunaminertamik atuijunnaarnermik nalunaaruteqarnera

2) nunaminertamik atuijunnaarsimanermik kommunip paasisaqarnera

3) Nunaminertamik atugassiissummut atugassarititaasunik sumiginnaasoqartoq kommunip paasippagu 

Imm. 2. Nunaminertamik atuijunaarneq taamaatsillugu atuisup kommuni nalunarfiginissaa pisussaaffigaa.

c.     Nunaminertamik atuinerup atorunaarsimaneranik paasinninneq 

Imm. 1. Ukiuni arlalinni nunaminertamik atugassiinermi innersuunneqartutut, tassalu ukiuni marlunni, nunaminertaq atorneqanngippat, nunaminertamik atugassiineq atorunnaarsinneqassaaq.    

Imm. 2. Atuisussaatitaasoq sapaatit akunnerini marlunni periarfissinneqarluni, nunaminertamik atuijunnaarnermik pissutaasumik ersarissaasumik nalunaarusiamik takkussaqassaaq. Piffissaliunneqartoq malitsinneqanngippat, atorunnaarsitsinissamik ilimasaaarummik nassiussinikkut pisumik eqqortunngortitsinissamik kommunalbestyrelsi aallartitsissaaq. 

Imm. 3. Annertuumik saliinissamik piumasaqartoqassatillugu ingutserisoqassatilluguluunniit piginnittuusoq ilimasaarneqassaaq, taamaalilluni taassuma pisup nalilersoqqinnissaanut periarfissaqarniassammat, tassunga ilanngullugu nunaminertami nalilillit nunaminertamik atuinissamk ingerlatseqqittussamut tunineqarsinnaanerat siunertaralugu. Atuisussaatitaasup atuijunnaarnissaq allanngortinngippagu, utertitsinissaq ingerlatiinnarneqassaaq. 

d.    Sumiginnaaneq. 

Imm. 1. Nunaminertanik atugassiinermi atugassarititaasunik sumiginnaanerit, atugassarititaasunik unioqqutitsinernik imaluunniit tunniunneqartunik naammattumik naammassinnginnernik imaqarsinnaapput. Atugassarititaasut malitsinneqanngippata, atorunnaarsitsinissamik ilimasaaarummik nassiussinikkut pisumik eqqortunngortitsinissamik kommunalbestyrelsi aallartitsissaaq. 

Imm. 2. Qinnuteqartoq nalunagu mianersuaalliorujussuarnikkulluunniit nunaminertamik atugassiinermut annertuumik sunniuteqarsinnaasumik pisut pillugit paasissutsissanik qinnuteqartoq paasissutissanik eqqunngitsunik tunniussaqartillugu, nunaminertamik atugassiineq atorunnaarsinneqarsinnaavoq. 

e.    Pisut unioqqutitsisut 

Imm. 1. Pisoq unioqqutitsisoq tassaavoq;

a) Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 17.november 2010-meersumik unioqqutitsineq. , imalunniit

b) kommunip pilersaarusiorneqarnerani pilersaarummi aalajangersakkanik, tassungaluunniit naapertuuttumik malittarisassanik suliaasimasunik unioqqutitsineq.

c) nunaminertamik atugassiinermi atugassarititaasunik unioqqutitsineq. 

Imm. 2. Unioqqutitsinermi akiliisitaanissat periutsilluunniit assiliartalersukkami ataani takuneqarsinnaapput.