Uaniipputit: Saqqaa Maanakkut pisoq Kommunimi pilersaarut suugami

Greenlandic   Dansk
Atuinisussanut ilitsersuut. Kommunimi pilersaarut suugami Nalinginnaasumik aalajangersakkat Inatsisitigut atuuffii Pilersaarutit nassuiaatitaat Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq VVM-imik - nalunaarusiaq Ileqqoreqqusat malittarisassallu

Kommunimi pilersaarut suugami


Kommunip pilersaarutaa sunaana?
Kommunip qanoq ineriartornissaanut anguniakkanik takorluukkianilllu kommunalbestyrelsi kommunip pilersaarusiorneqarnerani alajangersaasarpoq. Taamaaliornikkut kommunimi illoqarfinnut nunaqarfinnullu kiisalu nunaannarmut pilersaarutaalluni.
Kommunip pilersaarusiorneqarnera pilersaarummut nassiuaammik innuttaasunut tunngasunik immikkoortulerlugu agguatagaavoq, saniatigullu immikkoortunut pilersaarutinik arlalinnik, tamarmik killiffinnik, ineriartornissamut ilimanaataannik, anguniakkanik, iliuusissatut pilersaarutinik immikkoortunullu aningaasalersuinissamut pilersaarutinik imalinnik.

Qeqqata Kommuneanut 2012-imiit 2024-mut Kommunip pilersaarutai Qeqqata Kommunianut atuuttuupput. Kommunip pilersaarutai ingerlaavartumik nalimmassarneqartassapput, kommunillu pilersaarusiorneqarnerani tapiliussanik nutarterneqartarlutik. Illoqarfimmik nunaqarfimmiilluunniit annikitsuinnannguamik immikkoortumik kommunip pilersaarusiorneqarnerani tapiliussaq imaqartarpoq aammalu sanaartugassatut pilersaarummik nutaamilluunniit sanaartornissamik eqqarsaateqarluni kommunip pilersaarusiorneqarnera iluarsartuunnissaa pisariaqartillugu suliarineqartarluni. Kommunip pilersaarusiorneqarneranut tapiliussat tamarmik kommunip pilersaarutaanut digitaliusumut ikkussorneqartassapput. Taamaalillutik pilersaarutit nutartersimasut tassani nassaarisinnaassallugit.

Pilersaarut sunik imaqarpa?
Inissiat, suliffeqarfiit, paaqqinnittarfiit, angallannikkut atortulersuutit teknikkikkullu atortulersuutit allat inissinneqarnissaanut ilusissamik pingaarnermik kommunip pilersaarutaa aalajangersaasarpoq.
Pilersaarummi immikkoortunik aggornernik taaneqartartunik agguataarisoqartarpoq, immikkoortuusut atuinissamut il.il. najoqqutassaasut. Ilutigitillugu immikkoortunut tamanut pilersaarusiornissamut immikkuualuttunut pisussanut aalajanersagaliortoqartarpoq. 

Aalajangersakkat

Aalajangersakkat assigiinngitsut pingasut tullinnguuttutigut atuarneqarsinnaapput

  1. Aalajangersakkat nalinginnaasut immikkoortunut annikitsukkuutaanik immikkoortunik / immikkoortunillu pilersaarutaasunik aalajangiuffigineqanngitsunut atuupput.
  2. Immikkoortunut ataasiakkaanut aalajangersakkat imaluunniit pingaarnertut aalajangersakkat annikitsukkuutaanik pilersaarusiornermut maleruagassatut atuupput. Pingaarnertut aalajangersakkanit immikkut akuersissuteqartoqarsinnaanngilaq. Allannguinissamut kommunip pilersaarusiorneqarneranut tapiliussamik nutaamik sanasoqarnissaa piumasaqaataavoq.

Aalajangersakkat immikkuaaluttut imaluunniit annikitsukkuutaanik immikkoortut, siusinnerusukkut immikkoortut pilersaarutaasut. Immikkoortumut aalajangersakkat immikkuaaluttut nalunaarsorneqartarput. Ataatsimut isiginninnermut kissaatigineqarpat, taava kommunalbestyrelsi aalajangersakkanit taakkunani immikkut

Nunaminertanik atugassiinissamut najoqqutassat.
Kommunip pilersaarusiorneqarneranut atatillugu nunaminertamik atugassiisarnermut kommunip najoqqutassaa aammattaaq aalajangersarneqartarpoq, siunertanut assigiinngitsunut nunaminertamik atugassinneqarnissaannut naammassinninnissannut piumsaqaataasunut aalajangersaasuusumik.

Tamanut saqqummiineq
Kommunip pilersaarusiorneqarneranut siunnersuut sapatit akunnerini arfineq-pingasuni tamanut saqqumitinneqartussavoq, taamaalilluni innuttaasut oqaaseqaatinik nassiussinissamut periarfissaqarlutik. Tamatuma kingorna kommunip pilersaarusiorneqarneranut siunnersuut atuutsilinnginneqarnerani kommunalbestyrelsimit akuerissutigineqassaaq.

Maannakkut suut atuuttuuppat?
Sisimiut Kommuneanut 1992-imiit 2007-imut aamma Maniitsup Kommuneanut 1995-imiit 2007-imut Kommunip pilersaarutai Qeqqata Kommunianut atuuttuupput, ingerlavartumik nalimmassarneqartarlutik kommunillu pilersaarusiorneqarnerani tapiliussanik nutarterneqartarlutik. Illoqarfimmik nunaqarfimmiilluunniit annikitsuinnannguamik immikkoortumik kommunip pilersaarusiorneqarnerani tapiliussaq imaqartarpoq aammalu sanaartugassatut pilersaarummik nutaamilluunniit sanaartornissamik eqqarsaateqarluni kommunip pilersaarusiorneqarnera iluarsartuunnissaa pisariaqartillugu suliarineqartarluni.

Kommunip pilersaarusiorneqarnera nutaaq
Maannakkorpiaq Qeqqata Kommuniata kommunip pilersaarutai nutarterlugit katersorpai, taamaalilluni pilersaarutit pigineqartut nalimmassarlugillu aqunneqarnerat ingerlanneqarniassammat.
Pilersaarusiornerup ingerlanneqarnerani Pilersaarusiornermi periuseqartoqarnikuuvoq kommunip pilersaarusiorneqarneranik nutaamik suliaqarnermik ingerlatsisoqarluni digitaliusumik suliarineqartumik aammalu kommunip pilersaarusiorneqarnerani tapiliussanik tamanik imaqartumik kommunip pilersaarutaanik nutartigaasumik kommunip nittartagaani peqartuaannassaaq.
Kommunip pilersaarutaa nutaaq 2012-ip naalernerani inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Pilersaarusiornermut kommunip pisinnaatitaanera
Kommunit 18-iusut kommunerujussuarnut 4-nut kattunneqarlutik kommunit allanngortiterneqarneranik ilassutitut kommunit pilersaarutinik akuersissuteqartarneq kommunit tigunikuuvaat aammalu 2011-mi januaarip aallaqqaataa aallarnerfigalugu nunaannarmik pilersaarusiortarneq aqutsinermillu pisinnaatitaaffik aamma kommuninut tunniunneqarnikuuvoq.

Kommunip pilersaarutaa atuuttuusoq sumi takusinaavara? 
Nittartakkami uani kommunip pilersaarusiorneqarnera digitaliusoq tamakkerlugu takusinnaavat, tamatumani aalajangersakkat najoqqutassiassallu tamarmik pissarsiarineqariaannaallutik.

Pilersaarummut apeqqutissaqaruit Qeqqata Kommuniani Teknikkimut