Uaniipputit: Saqqaa Illoqarfinnut nunaqarfinnullu pilersaarutit Aalajangersakkat Immikkoortut ilaat Vedtaget 800-E1.1

Greenlandic   Dansk

800-E1.1

Bestemmelser | Redegørelse

Bestemmelser
Killiffik Akuerisaq 
DETAILPLANNAVN Tankanlæg ved Sisimiut Havn 
Immikkoortup atorneqarnissaa Stk. 1. Detailområdet kan alene anvendes til etablering af tankanlæg og bygninger til opbevaring og udlevering af olie og gasprodukter.

Stk. 2. Indenfor detailområdet kan etableres mandskabsfaciliteter og kontorer som har tilknytning til anlæggets drift.