Uaniipputit: Saqqaa Illoqarfinnut nunaqarfinnullu pilersaarutit Aalajangersakkat Immikkoortut ilaat Vedtaget 800-A54.1

Greenlandic   Dansk

800-A54.1

Bestemmelser | Redegørelse

Bestemmelser
Killiffik Akuerisaq 
DETAILPLANNAVN Sisimiuni Eqqaavimmut Aqq.-mmi ilinniartut inaannik najugaqarfissat 
Immikkoortup atorneqarnissaa Imm. 1. Immikkoortoq najugaqarfittut atorneqarsinnaavoq, ilinniartullu inaannut immikkoortitaavoq. 
Sanaartukkap annertussusissaa sumiinnissaalu Imm. 1. Immikkoortumi ilinniartunut inissiat 170 missaaniittut sananeqarsinnaanissaat naatsorsuutigineqarpoq. Eqqaavimmut kangimut sammiviani blokkit sisamat marlunnik quleriillit sananeqarsinnaapput, kitaatungaanilu ataatsimik affarmillu marlunnilluunniit quleriillit sanaartorneqarsinnaallutik. Taamaattorli kimmut sammiviani sanaartorfissap kujaterpiaani quleriit pingasut sananeqarsinnaapput.

Imm. 2. Sanaartukkat avatangiisinut tulluartuunissaat qulakkeerneqassaaq, taamaalilluni sanaartukkat pioreersut, qaqqat sanaartoriaatsillu nutaat, quleriit amerlassusaat ilanngullugit ataqatigiittoqarluni.

Imm. 3. Nutaamik sanaartukkat aqquserngup qeqqaniit uuttorlugu 10 m-imik ungasissusilimmut inissinneqassapput.

Imm. 4. Seqerngup qinngornera atorlugu nukissiuutit nukissiuutillu ataavartut allat illup portunerpaaffiatut taaneqartut iluanni inissinneqassapput.

Imm. 5. Toqqaviit pisariaqanngitsumik portussusilerneqassanngillat, tassa imaappoq, toqqaviit pukkinnerpaaffiat nunamiit 0,5 m-imit portunerussanngilaq.

Imm. 6. Toqqaviit beton-iusut nunamiit uuttorlugu 1,5 meter-imit portunerusut, illup iikkersuutaatut iikkersorneqassapput.

Imm. 7. Nutaamik sanaartornermi naqqumik pilersitsisoqarsinnaavoq.

Imm. 8. Aneerasaartarfiusinnaasut sanaartukkamut atasunngorlugit sananeqassapput, sanaartorfissatullu takutinneqartut avataanni nunaminertamik ilaqarsinnaallutik.

Imm. 9. Illuaqqat quillu sapinngisamik sanaartukkami naqquni assigisaaniluunniit inissinneqassapput.

Imm. 10. Illuaqqat/quit assigisaallu ataatsimik quleriilerlugit sananeqassapput, illullu qimerluanut 3,5 m-imit portunerutinneqassanatik. Illup qaliata sivinganera illutaatut sivinganilerneqassaaq.

Imm. 11. Nutsernermut atatillugu containerit sivisunerpaamik sapaatit akunnerini marlunni inissisimatinneqarsinnaapput, allanngortiterinermullu assigisaanulluunniit atatillugu sivisunerpaamik sapaatit akunnerini arfinilinni inissisimatinneqarsinnaapput. Inissiineq tamatigut Teknikkimut Avatangiisinullu immikkoortortamit akuersissutigineqartassaaq. 
Sanaartukkap silatimigut isikkussaa Imm. 1. Nutamik sanaartukkat pilersinneqassapput, ilusilersorneqarnermikkut inissiinernut ataasiakkaanut periarfissanut aallaavilerlugit.

Imm. 2. Nutaamik sanaartukkat atortussanik aserfallatsaalineqarsinnaasunik atortulerlugit sananeqassapput, qalipaasersorneqarnermikkut sumiiffimmi sanaartukkanut pioreersunut assigiissunngorlugit.

Imm. 3. Illup qaliai 15 aamma 45 procentimik sivinganilerneqassapput, qalissiamillu qernertumik qasersumilluunniit qalissialerneqassallutik.

Imm. 4. Qaat seqersitsisinnaasut taamaallaat akuerineqarsinnaapput, seqerngup kissaanik seqerngulluunniit qinngorneranik nukissiuutinik atuinissamik ilanngussisoqartillugu.

Imm. 5. Parabolit tamaallaat diameterimut 0,5 m-imit minnerusut ikkunneqarsinnapput.

Imm. 6. Illut mikinerusut soorlu quit, illuaqqat assigisaallu illutaasa atortuisa assinginik qalipaateqataanillu qalipaaserlugit sananeqassapput. 
Aqquserngit, pisuinnaat aqqutaa biilinullu inissiiviit Imm. 1. Eqqaavimmut Aqq.-tip kimmut sammiviani sanaartorfimmi avannarlerpaami Eliarsip aqq.-taaniit aqquteqartinneqartussaq minillugu, nutaamik sanaartukkat Eqqaavimmut Aqq.-miit aqquteqartinneqassapput.

Imm. 2. Eqqaavimmut Aqq.-mut aqquserngit ikaarfissat amerlineqannginnissaat anguniagaassaaq. Nutaamik sanaartornermut atatillugu aqquserngit ikaarfissat pioreersut atoqqinneqassapput.

Imm. 3. Eqqaavimmut Aqq.-tip kangimut sammivia sinerlugu pisuinnaat aqqutaannik pilersitsinissamut nunaminertamik immikkoortitsisoqassaaq.

Imm. 4. Ilinniartut inaannik inissiani inissiat tallimagaangata biilinut uninngasarfik ataaseq pilersinneqartassaaq. 
Nunaminertat sanaartorfiunngitsut Imm. 1. Ilinniartut inaannik ataasiakkaanik sanaartukkanilluunniit eqimattakkaanik sanaartornermut atatillugu nunaminertanik silamiiffissanik ilusiliisoqassaaq.

Imm. 2. nunaminertat sanaartorfiunngitsut atorneqalinngitsut nalinginnaasumik isikkumikkut qaqqaqarlutik qaqqaniluunniit naasoqarlutik paariinnarneqassapput.

Imm. 3. Sanaartorfigissaanermi sanaartornermiluunniit sapinngisamik nuna mianerineqssaaq. Nuna ajoqusigaq ilusaatut iliseqqinneqassaaq, nunaminertalu qaartiterinermi assartuinermiluunniit qaartiternerlukunik siammarsimasinnaasunik piaaffigineqassaaq.

Imm. 4. Qaartiterinermut sanaartorfigissaanermullu atatillugu issoq naasullu pioreersut, sapinngisamik paariinnarneqassapput, imatulluunniit suliarineqarlutik inaalinneqarallarlutilluunniit, sanaartukkap naammassineqarneranut atatillugu pissusaatut iliseqqinneqarsinnaassallutik. 
Teknikkikkut atortuutit Imm. 1. Nutaamik sanaartukkat innaallagissamut, imermut, kiassaateqarfimmut, kuuffissuarmut tele-mullu attavilerneqassapput eqqagassalerinermullu ilanngunneqassallutik.

Imm. 2. Immikkoortumi pilersuinermut aqqutit tamarmik nunap iluatigoortinneqassapput, sapinngisamillu aqqusinernik pisuinnarnullu aqqusinniornermi ilanngullugit eqqarsaatigineqassallutik, tamatumani pilersuinermut aqqutinut assatanut inissinneqassallutik.

Imm. 3. Immikkoortup iluani pilersuinermut atortunut sanaartukkanik minnerusunik soorlu sakkortusaavinnik, maqitsivinnik teknikkikkullu atortunik allanik sanasoqarsinnaavoq. Atortulersuutit Nukissiorfiit isumaqatigalugit inissinneqassapput, sanaartukkanullu, nunap pissusaanut isikkivimmullu mianerinnilluni ilusilersorneqassallutik. Atortulersuutit inissianut il.il. illup timitaata ilaatut nalinginnaasutut sanaartukkanut isikkoqartinneqassapput.

Imm. 4. Sakkortusaaviit annerpaamik 2,5 m-imik portussusilerneqassapput nunaminertamillu 9 m2-mik atuissallutik. Maqitsiviit 2,5 m-imik portussusilerneqarsinnaapput nunaminertamillu 3 m2-mik atuissallutik. Teknikkikkut atortulersuutinut allanut illut taamatut annertussusilerlugit pilersinneqarsinnaapput. 
Avatangiisinut tunngasut Imm. 1. Nukissiuutit ataavartut soorlu assersuutigalugu seqerngup qinngornera atorlugu il.il. atuinikkut sanaartukkat sipaarutaasinnaasut kiassarnermullu aaqqiissutissat atorneqarnissaat anguniagaassaaq.

Imm. 2. Imermik kissartumik pilersuinermut seqerngup qinngornera atorlugu atortulersuutinik ammalu innaallagissamik pilersuinermut seqerngup qinngornera atorneqartillugu, sanaartukkamut tulluarsarneqassapput, tamaalillutik illup ilaatut akulerussimasutut isikkoqartinneqarlutik. 
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarutip aamma/imaluunniit kommunip pilersaarusiorneqarneranut tapiliussap atorunnaarsinneqarneri Pilersaarutit tullinnguuttut ilaatigut atorunnaarsinneqarput. Pilersaarummi matumani ilaatinneqartut immikkoortuni ilaatinneqartut atorunnaarsinneqarput:

1. Umiivitsiami inissianik sanaartornermut sumiiffimmi pilersaarut A13
2. Kussangasuni inissianik sanaartornermut sumiiffimmi pilersaarut A16
3. E4-mut sumiiffimmut pilesaarut - eqqaavissuup eqqaani teknikkikkut atortulersuutinut, eqqaavilerinermut toqqorsiveqarnermullu immikkoortoq. 
BILAG_DA_1 jpg kortbilag_1_20_april.jpg (4983 KB) 
BILAG_DA_2 jpg uddannelses_campus_20_april.jpg (6434 KB) 
redegoerelse

A. Tunuliaqutaq.

Planændringen foretages i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november om planlægning og arealanvendelse.

Planændringen er udarbejdet for på kort sigt at indpasse kollegiebyggeri i 3 etager på østsiden af Eqqaavimmut. i området op mod den nye børnehave.

På langt sigt skal området indgå i kollegieområderne omkring Skolebyen med Bygge- og anlægsskolen, Råstofskolen, Artek og HTX og GU.

B. Siunertaq.

Det er planens formål at.

    • at skabe grundlag for at det eksisterende erhvervsområde kan ændres til et kollegieområde som udgør en del af uddannelsescampus omkring Skolebyen med Bygge- og anlægsskolen, Råstofskolen, Artek og HTX og GU.
    • at skabe gode muligheder for den etablerede daginstitution.

C. Immikkoortoq ullumikkut

Delområdet er i dag benyttet til forskellige typer erhverv, kontorer, værksteder, indkvartering samt oplag af forskellige materialer, primært udstyr til trawl fiskeri. 

D. Imarisaa.

I alt kan der indpasses 2 blokke på 16 x 40 m med ca. 50 kollegieværelser i hver i op til 4 etager. I den øvrige del af området kan indpasses kollegiebyggeri i 2 etager.

Det forventes at der i området i alt kan opføres ca. 170 kollegieboliger. 

E. Pilersaarutinut allanut pilersaarutip attuumanera.

Namminersorlutik Oqartussat susassaqarfii.

Planen er i overensstemmelse med Selvstyrets interesser i kommuneplanlægningen.

Afstanden mellem de forureningsfølsomme aktiviteter i planområdet er den samme som mellem Natrenovationsanstalten og Affaldsforbrændingsanlægget og kollegieboligerne ved Eqqaavimmut.

Det skal bemærkes at både Natrenovationsanstalten og Affaldsforbrændingen på sigt forventes udfaset og flyttet. Natrenovationsanstalten fordi alle ejendomme i byen på sigt vil blive tilsluttet kloaksystemet. Affaldsforbrændingsanlægget fordi det på sigt bør flyttes og udbygges så det kan håndtere de reelle affaldsmængder, der produceres i byen.

Kommunip pilersaarusiorneqarnera

Planen er i overensstemmelse med de overordnede rammer i forslaget til kommuneplan 2012 - 2024, hvor 800-A54 er udlagt.

Anden detailplanlægning

Planen over lapper planerne A13 og E4 og støder op til delområde A15 ved Kussangasoq

Bebyggelsen er beliggende på begge sider af Eqqaavimmut Aqq. og i boligområdet 800-A13 Umiivitsiaq,   samt i området til tekniske formål 800-E4. 

Detailplaner der delvist ophæves.

Lokalplan nr. A13 for boligbebyggelsen på Umiivitsiaq:

800-A54 omfatter en del af planen for Umiivitsiaq som i dag benyttes til erhvervsformål.

Lokalplan nr E4 for området til tekniske anlæg:

Lokalplanområdet har hidtil omfattet området op langs Eqqaavimmut fra kysten til oplagspladsen syd for den nye børnehave mellem boligområderne på Umiivitsiaq og Kussangasoq. På grund af tætheden til boligområderne har området ikke kunnet udnyttes til tekniske formål men er alene blevet benyttet til ikke forurenende erhvervsformål.

Planændringens betydning for eksisterende erhverv i området.

Ændringen af planforholdene betyder at der fremtidigt ønskes etableret kollegieboliger i området og at de eksisterende erhverv med tiden vil blive afløst af kollegier. De eksisterende erhverv kan fortsætte som hidtil og vil kunne afhændes til andre så længe der er tale om fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse.

De eksisterende erhverv vil dog ikke kunne forvente tilladelse til udvidelser.