700-C3.7

Bestemmelser | Redegørelse

Bestemmelser
Killiffik Akuerisaq 
DETAILPLANNAVN Centerområde til forsamlingshus, daginstitution og kontorer m.v. 
Immikkoortup atorneqarnissaa Centerområde / fælles formål 
LOKALPLAN_DA pdf 700_c37.pdf (872 KB) 
LOKALPLAN_GL pdf 700_c37.pdf (872 KB)