700-C3.1

Bestemmelser | Redegørelse

Bestemmelser
Killiffik Akuerisaq 
DETAILPLANNAVN Centerområder til brandstation og politistation m.v. 
Immikkoortup atorneqarnissaa Centerområde / fælles formål 
LOKALPLAN_DA pdf 700_c31.pdf (962 KB) 
LOKALPLAN_GL pdf 700_c31.pdf (962 KB)