Uaniipputit: Saqqaa

Greenlandic   Dansk

Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tikilluarit


Nutaarsiassat   

 

Inuussutissarsiutinut immmikkut inissinneqarnissamik piumasaqaatilinnut Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussaq 2019-imi novembarip 28-ani inaarutaasumik kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqarpoq, matumuunakkullu nalunaarutigineqarpoq.
pdf kpt_43.pdf (10.4 MB)
 
 
Sisimiuni Sømandshjemmimik aamma Kalaallit Guest House allilerneqarnissaanut Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussassatut nr. 33-ssatut siunnersuut piffissami 2019-imi novembarip 16-ianit 2020-mi februaarip qulingata tungaanut tamanut saqqummiunneqarpoq, pilersaarutitut siunnersuummut oqaaseqaatinik kikkut tamarmik takkussaqarsinnaanissaat siunertaralugu.
 

Sisimiuni takornarissanut sunngiffimmilu sammisanut immikkooortunut marlunnut kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussassatut siunnesuut nr. 41-p nalunaarutigineqarnera.

pdf kpt_41_bekendtgjort.pdf (5 MB)

 

Kangerlussuup Sisimiullu akornanni aqqusineq sinerlugu unnuisarfissat illuaraqarfissallu pillugit kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nr. 58, kommunalbestyrelsimiit 2019-imi februaarip 28-ani inaarutaasumik akuersissutigineqarpoq, tamannalu matumuuna nalunaarutigineqarluni.

pdf kpt_58.pdf (17.6 MB)

 

Sisimiut umiarsualiviata ilaata kippasissortaanut kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussaq nr. 37, 2019-imi februaarip 28-ani kommunalbestyrelsip inaarutaasumik akuersissutigaa maannamut nalunaarutigineqartoq.

pdf kpt_37.pdf (10.8 MB)

 

Kommunip pilersaarusiorfigieneqarnerani tapilliussassatut siunnersuut nr. 41, 2019-imi maajip aallaqqaataata tungaanut tamanut tusarniutigineqarpoq
Sisimiuni takornarissanut sunngiffimmilu sammisanut immikkoortunut marlunnut kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussaq nr. 41

pdf forslag_til_kpt_41.pdf (5.1 MB)

 

Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussaq nr. 55-issatut siunnersuutip tamanut saqqummiunneqarnera 
Sisimiut avannaatungaanni Aqqutikitsumi aamma Ungalliup Qaqqaanni Nunamik immikkut atuisinnaanermut Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussaq nr. 55

pdf kpt_55_koncessionsomrder_ved_aqqutikitsoq.pdf (22.1 MB)

 

Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussaq nr. 10-ssatut siunnersuutip tamanut saqqummiunneqarnera
Sisimiut illoqarfiata qiterpasissortaa pillugu Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussaq nr. 10

pdf kpt_10_centeromrde_sisimiut.pdf (10 MB)

 

Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussassatut siunnersuut nr. 58, 2019-imi februaarip arferngata tungaanut tamanut tusarniutigineqarpoq
Kangerlussuup Sisimiullu akornanni aqqusineq sinerlugu unnuisarfissat illuaraqarfissallu pillugit kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussaq nr. 58

pdf forslag_kpt_58.pdf (26.5 MB)

 

Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussassatut siunnersuut nr. 56, 2019-imi februaarip arferngata tungaanut tamanut tusarniutigineqarpoq
Qeqqata Kommuniani illuaqqiorfissat pillugit kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nr. 56

pdf forslag_kpt_56.pdf (45.3 MB)

 

Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussassatut siunnersuut nr. 37, 2019-imi novembarip 31-ata tungaanut tamanut tusarniutigineqarpoq
Sisimiut umiarsualiviata ilaata kippasissortaanut kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussaq nr. 37-ssatut siunnersuut

pdf forslag_til_kpt_37.pdf (2 MB)

 

Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussassatut siunnersuut nr. 10, 2018-imi novembarip arfineq-aappaata tungaanut tamanut tusarniutigineqarpoq
Sisimiut illoqarfiata qiterpasissortaa pillugu Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussaq nr. 10

pdf forslag_til_kpt_10.pdf (8 MB) 

 

Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussassatut siunnersuut nr. 55, 2018-imi novembarip arfineq-aappaata tungaanut tamanut tusarniutigineqarpoq
Sisimiut avannaatungaanni Aqqutikitsumi aamma Ungalliup Qaqqaanni Nunamik immikkut atuisinnaanermut Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussaq nr. 55 

pdf forslag_til_kpt_55.pdf (14.4 MB) 

 

Kangerlussuup qiterpasissortaa inissiaqarfittaalu pillugit kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nr. 26, 2017-imi juunip 15-iani akuerineqarpoq

pdf kpt_26.pdf (2.3 MB) 

 

Sisimiut Kangerlussuullu akornanni aqqusinniornissaq pillugu kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nr. 22 2017-imi juunip 15-iani akuerineqarpoq

pdf kpt_22.pdf (4.3 MB) 

 

Maniitsumi umiarsualivimmi nunaminertat annertusineqarnissaat pillugit Kommunip pilersaarusiarfigineqarneranut tapiliussaq nr. 42-tut siunnersuut 2017-imi maajip 29-aniit 2017-imi aggustip aallaqqaataata tungaanut tamanut tusarniutigineqarpoq.

pdf forslag_til_kpt_42.pdf (8.3 MB)

 

Maniitsumi Ungusivimmi najugaqarfissiaq pillugu Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nr. 35-issatut siunnersuut 2017-imi maajip 29-aniit 2017-imi aggustip aallaqqaataata tungaanut tamanut tusarniutigineqarpoq.

 pdf forslag_til_kpt_35.pdf (9.4 MB) 

 

Sisimiuni nutaamik iliveqarfiliornissaq pillugu Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nr. 32-issatut siunnersuut 2017-imi marsip 16-ianit 2017-imi maajip qulingata tungaanut tamanut tusarniutigineqarpoq.

 forslag_til_kpt_32.pdf (1.3 MB) 

 

Maniitsup avannaatungaani nunatat sisorartitsinermut akuerisat pillugit Kommunip pilersaarusiorneqarneranut tapiliussaq nr. 30-issatut siunnersuut 2017-imi marsip 16-ianit 2017-imi maajip 29-iata tungaanut tamanut tusarniutigineqarpoq.

 forslag_til_kpt_30.pdf (2.6 MB)

 nunap_assinga_kortbilag_1.pdf (9 MB)

 nunap_assinga_kortbilag_2.pdf (6.8 MB)

 

 

Sisimiut kangiatungaani inuussutissarsiornermut siunertalinnut immikkoortoq pillugu Kommunip pilersaarusiorneqarneranut tapiliussaq nr. 24-issatut siunnersuut 2017-imi marsip 16-ianit 2017-imi maajip 29-iata tungaanut tamanut tusarniutigineqarpoq.

 forslag_til_kpt_24.pdf (1.8 MB)

 

 

Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nr. 22, 2017-imi februarip 23-ani akuerineqarpoq.

 kpt_20.pdf (13 MB)