Vækst, viden og virkelyst


Hele det grønlandske samfund står over for nye prioriteringer efter Selvstyret blev indført den 1. januar 2009. En selvbåren økonomi med høj vækst og gode beskæftigelsesmuligheder er i fokus. 

Fangst og fiskeri samt turisme vil fortsat have stor betydning. De nye væksterhverv i form af aluminiumsproduktion, minedrift og olieudvinding vil have afgørende betydning, hvis vi som samfund skal blive økonomisk uafhængige. 

De mange store projekter vil øge efterspørgslen i afledte erhverv som håndværks- og servicefag. Det giver gode muligheder for driftige iværksættere og forretningsfolk.

  • Vi vil sikre rammerne for en kontinuerlig udvikling af et driftigt, bæredygtigt og konjunkturuafhængigt erhvervsliv.
  • Vi vil prioritere rådgivning til iværksættere.
  • Vi vil opkvalificere arbejdsstyrken gennem vejledning og uddannelse.
  • Vi vil samarbejde med Qeqqata Erhvervsråd om erhvervsudviklingen.
  • Vi vil sikre områder til erhvervsbyggeri.
  • Vi vil skabe muligheder for udnyttelse af det åbne land.