Du er her: Home Vision og hovedstruktur Vision Til vands, til lands og i luften

Greenlandic   Dansk
Vision Børneliv i bevægelse Uddannelse for livet Det gode liv Kultur, fritid og sport – kraft og kreativitet Natur, miljø og bæredygtighed Boliger, byggeri og byrum Til vands, til lands og i luften Vækst, viden og virkelyst Overordnet hovedstruktur

Til vands, til lands og i luften


Gode infrastrukturanlæg og en sikker, fleksibel trafik er en forudsætning for borgernes udfoldelsesmuligheder og et sprudlende erhvervsliv. Qeqqata Kommunia har landets bedste geografiske udgangspunkt for gode trafikforhold.

Indlandsklimaet ved Kangerlussuaq gør vejrforholdene meget stabile. Kangerlussuaq Internationale Lufthavn er blandt verdens bedste lufthavne med hensyn til regularitet.

Kyststrækningen i kommunen er en del af åbenvandsområdet langs den grønlandske vestkyst, hvor byernes havne kan besejles året rundt. Havneforholdene i kommunens to byer, Maniitsoq og Sisimiut, er imidlertid ikke på niveau med byerne nord og syd for kommunen.

Den grønlandske trafikinfrastruktur er ejet af Grønlands Selvstyre. Med de nye storkommuner er det meningen at kommunerne helt eller delvist skal overtage ejerskabet.

Luft- og skibstransport i Grønland foregår hovedsageligt med selvstyreejede selskaber. Selskaberne har ofte monopol, koncession og servicekontrakter med Selvstyret. I Qeqqata Kommunia er der som eneste grønlandske kommune ikke serviceaftale på lufttransport.

  • Vi vil overtage ansvaret for havne og lufthavne i kommunen.
  • Vi vil prioritere havneudvidelser og anlæggelsen af en vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq.
  • Vi vil sikre, at Kangerlussuaqs internationale lufthavns unikke placering og regularitet udnyttes bedre.
  • Vi vil arbejde for, at passagersejlads til bygderne sker med udgangspunkt i kommunen
  • Vi vil forbedre færdselsforholdene for kollektiv trafik, fodgængere og cyklister.