Du er her: Home Vision og hovedstruktur Vision Natur, miljø og bæredygtighed

Greenlandic   Dansk
Vision Børneliv i bevægelse Uddannelse for livet Det gode liv Kultur, fritid og sport – kraft og kreativitet Natur, miljø og bæredygtighed Boliger, byggeri og byrum Til vands, til lands og i luften Vækst, viden og virkelyst Overordnet hovedstruktur

Natur, miljø og bæredygtighed


Ethvert samfund har behov for at omgivelserne fremstår rene. Med få mennesker i et stort land falder det os naturligt, men den øgede befolkningskoncentration og de mange importvarer gør dette til en udfordring. 

I Qeqqata Kommunia er der gode forudsætninger for et godt nærmiljø. Byerne og bygderne – bortset fra Kangerlussuaq – har forbrændingsanlæg. Sisimiut, Maniitsoq og Kangerlussuaq har et forholdsvist veludbygget kloaknet. 

Som følge af fortidens synder står vi med en række udfordringer i form af ophobet jernskrot, udtjente køretøjer og andet affald. Der er dog også muligheder. Store vandkraftpotentialer kan gøre os uafhængige af importerede brændstoffer. Sisimiut har netop fået landets fjerde store vandkraftværk. 

I samarbejde med Center for Arktisk Teknologi (ARTEK) er der med udgangspunkt i arktisk ingeniøruddannelsen og innovationscentret igangsat en række forskellige udviklingstiltag indenfor bæredygtige teknologi og miljøforbedringer.

  • Vi vil arbejde på, at bortskaffelse af affald i fremtiden bliver udgiftsneutralt for kommunen
  • Vi vil i samarbejde med borgerne sikre, at affald i byer og bygder mindskes.
  • Vi vil rydde op i gamle jernskrotlagre samt sortere særligt og farligt affald.
  • Vi vil forbedre spildevandshåndteringen med fokus på kloakering og bedre afskaffelsesmetoder.
  • Vi vil benytte bæredygtige teknologier og især udnyttelse af vandkraftpotentialerne.
  • Vi vil være forberedte på konsekvenserne af klimaforandringerne.

Samlet udledning til natrenovation, slamtank og kloak i byer og bygder

Byer og bygder

Natreno

Slamtank

Kloak

Antal husstande

Sisimiut

307

253

1943

2.503

Maniitsoq

217

40

894

1.151

Kangerlussuaq

0

36

206

242

Kangaamiut

160

0

2

162

Atammik

77

0

0

77

Sarfannguit

39

0

0

39

Itilleq

36

0

0

36

Napasoq

52

0

0

52

Qeqqata Kommunia

888

329

3.045

4.262