Du er her: Home Vision og hovedstruktur Vision Kultur, fritid og sport – kraft og kreativitet

Greenlandic   Dansk
Vision Børneliv i bevægelse Uddannelse for livet Det gode liv Kultur, fritid og sport – kraft og kreativitet Natur, miljø og bæredygtighed Boliger, byggeri og byrum Til vands, til lands og i luften Vækst, viden og virkelyst Overordnet hovedstruktur

Kultur, fritid og sport - kraft og kreativitet


Qeqqata Kommunia ser en styrke i det rige foreningsliv, der blomstrer i kommunen. Kommunen støtter aktivt foreninger og sportsklubber, og tilskynder deltagelse i udenlandske konkurrencer og arrangementer. Det udvikler og udfordrer unge som ældre at mødes til sportsstævner og store og små kulturbegivenheder. Det giver gode oplevelser for borgerne at mødes med andre om en fælles interesse.

Lokalt forankrede initiativer og tiltag på kultur- og idrætsområdet er vigtige, da oplevelser som for eksempel Arctic Circle Race, styrker identitet og tolerance. Kommunen støtter Gør Maj Sund, som sætter fokus på et sundt og aktivt liv med bevægelse og gode kostvaner. Når vejret ikke tillader udendørsaktivitet benyttes kommunens haller af mange. Biblioteker og museer er gode vinduer til omverden og bruges også flittigt af kommunens borgere. Der er rig mulighed for udeliv, både sommer og vinter. Kommunale hytter i kommunens store bagland kan benyttes af alle året rundt. Det giver gode rammer for jagt-, vandre-, -slæde og sejlture.

  • Vi vil give adgang til kulturoplevelser for børn, unge, voksne og ældre.
  • Vi vil arbejde for kulturel mangfoldighed ved aktivt at støtte forenings- og kulturliv.
  • Vi vil arbejde for at bygge svømmehaller i vore to byer, og minihaller i bygderne.
  • Vi vil udvikle adgangen til oplevelser i naturen, blandt andet gennem servicering af gode hytter til fritid og fangst.
  • Vi vil støtte idrætsudøveres deltagelse i udenlandske konkurrencer og stævner.