Du er her: Home Vision og hovedstruktur Vision Det gode liv

Greenlandic   Dansk
Vision Børneliv i bevægelse Uddannelse for livet Det gode liv Kultur, fritid og sport – kraft og kreativitet Natur, miljø og bæredygtighed Boliger, byggeri og byrum Til vands, til lands og i luften Vækst, viden og virkelyst Overordnet hovedstruktur

Det gode liv


Det gode liv skal starte tidligt og vare så længe som muligt. Kommunen tager medansvar for at skabe rammerne for at borgerne kan leve godt og sundt. I det daglige arbejde handler det om dialog med borgeren og løsningsorienteret samarbejde. Gode sundhedsvaner skal læres tidligt i livet, derfor arbejder Qeqqata Kommunia på sundhedsfremme og hjælp til selvhjælp. Vi har fokus på mennesker med særlige behov og arbejder aktivt på at borgerne hjælpes til at spise rigtigt, holder op med at ryge, indtager alkohol på en hensigtsmæssig måde og får nok motion. Handicappede og psykisk syge skal have hjælp til som andre borgere at kunne leve en aktiv tilværelse med arbejde og fritidsliv.

Alle borgere har ret til et godt og sundt liv. Nogle familier klarer sig selv udmærket, andre har brug for hjælp af den ene eller anden art. Igennem et samarbejde mellem blandt andre forebyggelseskonsulenter, sundhedsvæsen, skoler og politi styrkes muligheden for at gribe ind, når nogen har brug for særlig hjælp og opmærksomhed. Kommunens ældre borgere tilbydes omsorg og hjælp i det omfang, der passer den enkelte. Derfor er der mulighed for forskellige former for pleje – både i eget hjem, i ældrebolig og på plejehjem. Det daglige samvær med andre er vigtigt, og prioriteres gennem forskellige ældreaktiviteter. Blandt andet en årlig rejse, hvor det sociale samvær er omdrejningspunktet for gode oplevelser.

  • Vi vil medvirke til sundhedsfremmende aktiviteter i samarbejde med sundhedsvæsnet, foreninger og privatpersoner.
  • Vi vil øge forebyggelsesindsatsen over for børn og unge, med fokus på blandt andet nedbringelse af aborter, og misbrug af stoffer og alkohol.
  • Vi vil bidrage til, at der skabes gode rammer for netværk, der medvirker til at forbedre ældres livskvalitet – for eksempel gennem oprettelsen af ældreråd.
  • Vi vil arbejde for hjælp til selvhjælp omkring ældres fysiske velvære, for eksempel gennem oprettelse af minikurser om bevægelse og motion.
  • Vi vil arbejde for, at handicappede og deres familier oplever respekt og skabe de bedste rammer for deres aktive deltagelse i samfundslivet.
  • Vi vil styrke den tidlige indsats for familier og børn gældende helt fra graviditet til udgang af skole.