Du er her: Home Vision og hovedstruktur Vision Boliger, byggeri og byrum

Greenlandic   Dansk
Vision Børneliv i bevægelse Uddannelse for livet Det gode liv Kultur, fritid og sport – kraft og kreativitet Natur, miljø og bæredygtighed Boliger, byggeri og byrum Til vands, til lands og i luften Vækst, viden og virkelyst Overordnet hovedstruktur

Boliger, byggeri og byrum


Det offentlige har stor indflydelse på boligbyggeriet, og Selvstyret og kommunerne står i dag som ejere af hovedparten af landets boliger. Siden årtusindeskiftet har det offentlige prioriteret opførelse af private boliger.

Strukturreformen lægger op til, at alle offentlige boliger fremover ejes af kommunerne. I Qeqqata Kommunia administreres alle offentlige boliger af boligselskabet INI.

I Sisimiut og Maniitsoq er der en del ældre boligblokke. En del af dem er efterhånden slidt ned og trænger til en sanering eller renovering.

Ved anlæggelse af nye boligområder bør det sikres, at der er attraktive udendørsarealer til fritidsaktiviteter.

  • Vi vil sikre byggemodnede områder til boligbyggeri.
  • Vi vil skabe en større privat andel af boliger gennem salg af eksisterende kommunale boliger og støtte til privat boligbyggeri.
  • Vi vil sikre en velfungerende almen boligsektor med blandt andet ældre-, handicapvenlige og studie boliger.
  • Vi vil samarbejde med borgere, boligselskabet INI og selvstyret om sanering og kvarterløft af ældre boligområder.
  • Vi vil gøre boligområderne og byrum attraktive med grønne områder, gangstier, legepladser og torve.
  • Vi vil prioritere gode adgangsforhold og tilgængelighed for ældre, gangbesværede og småbørnsfamilier.