Børneliv i bevægelse


Det er kommunens opgave at skabe rammerne for en god udvikling for børn og unge.

Gode daginstitutioner, skoler, klubber og væresteder prioriteres højt i vores kommune, så barnet har de bedste tarv lige fra det starter i vuggestue og til det går ud af folkeskolen. Grundstenen for en god uddannelse lægges i daginstitutioner og pasningsordninger. De pædagogiske tilbud her skal forbedre skolestarten. 

Udendørsarealer og grønne områder skal tænkes med i byplanlægningen, så børn og unge har god og fri plads at lege på. Bevægelse og leg skaber masser af fysisk aktivitet, som er vigtig for barnets udvikling og sundhed. Med aftalen ’at løfte i flok’ arbejdes der på tværs med tiltag for at øge trivsel og sundhed for børn og unge. Kommunalbestyrelsen har besluttet at nedsætte borgernes udgifter til børnepasning.

  • Vi vil styrke den tidlige indsats i form af et udvidet tværfagligt samarbejde allerede fra starten af graviditeten og frem til udgangen af skolen.
  • Vi vil sikre familier med behov for særlig støtte gennem blandt andet familiecentre.
  • Vi vil styrke den pædagogiske psykologiske rådgivning.
  • Vi vil styrke og udvikle indsatsen i beredskabet omkring børn og unge i krise.
  • Vi vil inddrage erhvervslivet, politi, sundhedsvæsen og foreningerne i arbejdet mod et bedre børneliv.
  • Vi vil sikre tidssvarende daginstitutioner så børns udvikling sker i de bedst mulige fysiske rammer.