Du er her: Home Vision og hovedstruktur Vision

Greenlandic   Dansk
Vision Børneliv i bevægelse Uddannelse for livet Det gode liv Kultur, fritid og sport – kraft og kreativitet Natur, miljø og bæredygtighed Boliger, byggeri og byrum Til vands, til lands og i luften Vækst, viden og virkelyst Overordnet hovedstruktur

Vision


Fra vision til handling

Siden den nye Qeqqata Kommunia blev skabt, har kommunalbestyrelsen arbejdet med en overordnet vision, værdier og politikker.  Den overordnede vision for Qeqqata Kommunia er, at ’tage ansvar som Grønlands vækstcenter og med engagement realisere vores potentialer’. Kommunalbestyrelsen ønsker, at vi er driftige og udnytter vores mange erhvervsmæssige og menneskelige potentialer.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at fem grundlæggende værdier skal kendetegne kommunens arbejde.

De fem værdier er:

  • motivation,
  • medansvar,
  • fællesskab,
  • kompetenceudvikling og
  • dialog.

Værdierne har betydning for den kommunale administration og forholdet til kommunens borgere, da Qeqqata Kommunia møder omverdenen med udgangspunkt i de fem værdier.

Værdierne har betydning for vores forventning til samarbejdet med kommunens borgere og øvrige eksterne parter. 

I sit arbejde for at samle storkommunen arbejder kommunalbestyrelsen på en række overordnede politikker. De fem værdier udgør ’den røde tråd’ i kommunalbestyrelsens prioriteringer og dermed i de politikker og handlingsplaner som fremgår af de følgende sider.

Det er kommunalbestyrelsens håb, at gøre kommunens politik mere synlig og lette vejen fra vision til handling. 

  • Vi vil tilbyde kommunale kerneydelser som dagpasningstilbud, folkeskole og ældreforsorg samt have et borgerservicecenter i alle byer og bygder.
  • Vi vil byggemodne nye bolig- og erhvervsområder i de byer og bygder, hvor der er efterspørgsel og betalingsvillighed herfor.
  • Vi vil skabe rammerne for en bedre udnyttelse af det åbne lands muligheder.

i planstrategi_2012_grldk.pdf (2.9 MB)


 

Status og kontakt

 

Hvad gælder for mig?

• Kommuneplan
• Kommuneplantillæg
• Kontakt 

 

Søg via kort
• Søg via adresse