Du er her: Home Vision og hovedstruktur Overordnet hovedstruktur Befolkningsudvikling

Greenlandic   Dansk
Vision Overordnet hovedstruktur Bystruktur Infrastruktur og sammenhæng Befolkningsudvikling Erhverv og beskæftigelse Kulturarv Det åbne land Tekniske anlæg Bæredygtighed Selvstyrets interesser

Befolkningsudvikling


Vi har undersøgt om det var muligt at udarbejde en troværdig befolkningsprognose for de enkelte byer og bygder som grundlag for kommuneplanens arealudlæg, dette har ikke været mulig, bl.a. på grund af de meget små befolkningstal. Dette skal sammenholdes med de manglende muligheder for at forudsige udviklingen i den beskæftigelsesmæssige situation. En udvikling der bl.a. er afhængig af de globale udviklingstendenser og i høj grad af beslutninger i Selvstyret. 

I nedenstående skema er angivet de samlede befolkningstal i årene 1999, 2011 og i 2024 for de enkelte byer og bygder som en direkte fremskrivning af en konstateret fremgang eller en tilbagegang. 

Skemaet skal for 2024 alene læses som en tendens ikke som en faktisk udvikling. 

Befolknings fremskrivning  i Qeqqata.  

Antal personer 1999, 2011 & 2024 fordelt på steder.

 

1999

2011

2024

Maniitsoq by

2.951

2.747

2.543

Atammik

231

203

175

Napasoq

117

91

65

Kangaamiut

486

355

224

Sisimiut by

5.149

5.498

5.847

Itilleq

121

114

107

Sarfannguit

115

132

149

Kangerlussuaq

417

544

671

I alt

9.587

9.684

9.781

Maniitsoq Aluminium

2.951

2747

3.947

I alt med Aluminium

9.587

9.684

10.981

I beskrivelserne af befolkningsudviklingen under afsnittene for hovedstrukturen i de enkelte byer og bygder er taget udgangspunkt i denne udvikling, sammenholdt med de generelle udviklingstendenser og med de lokale muligheder der umiddelbart fremtræder.

Alene scenariet med Aluminiumssmelteren i Maniitsoq er medtaget som et alternativ med en vækst på 1200 indbyggere, fordi dette til indgår i den officielle prognose for Maniitsoq, udarbejdet af Greenland Development. 

Der er således ikke indarbejdet et scenarie hvor Kangerlussuaq lufthavn lukkes eller nedgraderes, og der er heller ikke indarbejdet et scenarie der viser befolkningsvæksten, såfremt erhvervspotentialerne udnyttes optimalt i Kangerlussuaq og for eksempel i Sisimiut.    

Skemaet viser at kommunen generelt får en stabil men moderat vækst i folketallet. I nogle af bygderne kan således forventes et fald i folketallet i andre en stigning.