Du er her: Home Vision og hovedstruktur Overordnet hovedstruktur

Greenlandic   Dansk
Vision Overordnet hovedstruktur Bystruktur Infrastruktur og sammenhæng Befolkningsudvikling Erhverv og beskæftigelse Kulturarv Det åbne land Tekniske anlæg Bæredygtighed Selvstyrets interesser

Overordnet hovedstruktur


Hovedstrukturen tager udgangspunkt i planstrategien og de visioner kommunalbestyrelsen har for udvikling af kommunen. 

Her ses Qeqqata Kommunia’s bystruktur / bosætningsstruktur i sammenhæng med befolkningsudvikling og beskæftigelsesmuligheder. 

Her beskrives hvordan byer og bygder er forbundet trafikalt, og der behandles emner som kulturarv, mulighederne i det åbne land, forsyning, affaldshåndtering og bæredygtighed. 

De servicetilbud til børn unge og ældre det offentlige har mulighed for at levere på de enkelte bosteder er også beskrevet.   

I kommuneplanen er det også et væsentligt fokus hvordan der sikres gode rammebetingelser for udvikling af kommunens erhvervsliv, herunder hvordan der i kommunen sikres gode betingelser for udviklingen af væksterhvervene turisme, minedrift og olie og gas industri.

I den forbindelse skal nævnes at Qeqqata Kommunia arbejder på en række spydspidsprojekter i forbindelse med den Regionale Udviklings Strategi (RUS). Projekterne i RUS er handlingsorienterede, og de skal forsøges løftet indenfor et kort tidsperspektiv. 

 


 

Status og kontakt

 

Hvad gælder for mig?

• Kommuneplan
• Kommuneplantillæg
• Kontakt 

 

Søg via kort
• Søg via adresse