Vision og hovedstruktur


Kommunalbestyrelsens visioner for kommunens udvikling er et vigtigt udgangspunkt for denne kommuneplan. De har tidligere været præsenteret i planstrategien og er her medtaget for at fastholde og formidle dette afsæt i sammenhæng med den konkretisering der er udtrykt ved kommuneplanforslaget. Målet er at der skabes en ”Rød tråd” fra visionerne til de detaljerede bestemmelser for enkeltområder.

Ud over visionerne præsenteres også den overordnede hovedstruktur i kommunen. Der er her fokus på bosætningsstrukturen, på hvordan infrastrukturen fungerer og binder kommunen sammen, hvilken befolkningsudvikling vi kan forvente. 

Der er meget fokus på, hvordan vi får skabt attraktive boligområder og hvordan vi skaber en handicapvenlig adgang for alle, trods alle fjeldknoldene. 

I denne kommuneplan er der generelt meget fokus på hvordan vi får skabt grundlag for, og mulighed for en erhvervsmæssig udvikling med afsæt i de såkaldte væksterhverv, minedrift, olie og gas og turisterhvervet, der kan understøtte at Grønland bliver økonomisk bæredygtigt. Herudover sikres der naturligvis udviklingsmuligheder for det eksisterende erhverv. 

Herudover fokuseres også på det åbne land som det nye administrationsområde, på de tekniske anlæg og mulighederne for at tænke bæredygtighed i Grønland.

 


 

Status og kontakt

 

Hvad gælder for mig?

• Kommuneplan
• Kommuneplantillæg
• Kontakt 

 

Søg via kort
• Søg via adresse