Du er her: Home Sitemap

Greenlandic   Dansk

 Vision og hovedstruktur

       Vision

             Børneliv i bevægelse

             Uddannelse for livet

             Det gode liv

             Kultur, fritid og sport – kraft og kreativitet

             Natur, miljø og bæredygtighed

             Boliger, byggeri og byrum

             Til vands, til lands og i luften

             Vækst, viden og virkelyst

       Overordnet hovedstruktur

             Bystruktur

             Infrastruktur og sammenhæng

             Befolkningsudvikling

             Erhverv og beskæftigelse

             Kulturarv

             Det åbne land

             Tekniske anlæg

             Bæredygtighed

             Selvstyrets interesser

 By- og bygdeplaner

       Sisimiut

             Infrastruktur/ havn/ lufthavn

             Vej- og stistruktur

             Bycenter

             Boligområder

             Erhvervsområder

             Institutioner

             Fritid

             Undervisning i øvrigt

             Kulturarv

             Tekniske anlæg

             Det åbne land omkring Sisimiut

             Selvstyrets interesser

             Bestemmelser


       Maniitsoq

             Infrastruktur/ havn/ lufthavn

             Vej- og stistruktur

             Bycenter

             Boligområder

             Erhvervsområder

             Institutioner

             Fritid

             Tekniske anlæg

             Det åbne land omkring Maniitsoq

             Selvstyrets interesser

             Bestemmelser


       Atammik

             Infrastruktur

             Bygdens struktur

             Institutioner og fritid

             Tekniske anlæg

             Det åbne land omkring Atammik

             Selvstyrets interesser

             Bestemmelser


       Napasoq

             Infrastruktur

             Bygdens struktur

             Institutioner og fritid

             Tekniske anlæg

             Det åbne land omkring Napasoq

             Selvstyrets interesser

             Bestemmelser


       Kangaamiut

             Infrastruktur

             Bygdens struktur

             Institutioner og fritid

             Tekniske anlæg

             Det åbne land omkring Kangaamiut

             Selvstyrets interesser

             Bestemmelser


       Itilleq

             Infrastruktur

             Bygdens struktur

             Institutioner og fritid

             Tekniske anlæg

             Det åbne land omkring Itilleq

             Selvstyrets interesser

             Bestemmelser


       Sarfannguit

             Infrastruktur

             Bygdens struktur

             Institutioner og fritid

             Tekniske anlæg

             Det åbne land omkring Sarfannguit

             Selvstyrets interesser

             Bestemmelser


       Kangerlussuaq

             Infrastruktur

             Vej- og stistruktur

             Bycenter

             Boligområder

             Erhvervsområder

             Institutioner og fritid

             Tekniske anlæg

             Det åbne land omkring Kangerlussuaq

             Selvstyrets interesser

             Bestemmelser


       Bestemmelser


             Generelle bestemmelser

             Delområdeplaner

                   Kladder


                   Vedtaget


             Detailområder

                   Forslag


                   Vedtaget


                   Aflyst

    

 Det åbne land

       Fritidshytter og sommerhusområder

       Koncessionsområder – turisme

       Områder af særlig rekreativ karakter

       Områder til dyrehold m.v.

       Områder til tekniske anlæg og infrastruktur

       Friholdte områder

       Selvstyrets interresser

       Råstof udnyttelse - minedrift

       Bestemmelser


             Generelle bestemmelser

                   Kommuneplan bestemmelser

                   Del- og detailområders afgrænsning og indhold

                   Generelle bestemmelser for detailplaner

             Delområder

             Detailområde

 Arealtildelinger

       Hvad kræver arealtildeling

       Hvem meddeler arealtildeling

       Hvem kan søge arealtildeling

       Ansøgning om arealtildeling

       Procedure ved ansøgning

       Vilkår for arealtildeling

       Byggemodning

       Bortfald af arealtildeling

       Krav på arealtildeling

       Tilsyn og håndhævelse

       Dispensation

       Klage

       Arealansøgninger i høring

       Godkendte arealtildelinger

 Aktuelt

       Brugervejledning

       Hvad er en kommuneplan

       Generelle bestemmelser

             Kommuneplan bestemmelser

             Delområders afgrænsning

             Bestemmelser for detailplaner

       Retsvirkninger

       Kommuneplantillæg

             Godkendt i 2011

             Godkendt i 2012

             Godkendt i 2013

             Godkendt i 2014

             Godkendt i 2015

       Planredegørelse

       VVM - redegørelser

       Vedtægter og regulativer

             Vedtægt for katte og hundehold

             Container regulativ

             Regulativ for opstilling af både.