Du er her: Home Det åbne land Fritidshytter og sommerhusområder

Greenlandic   Dansk
Fritidshytter og sommerhusområder Koncessionsområder – turisme Områder af særlig rekreativ karakter Områder til dyrehold m.v. Områder til tekniske anlæg og infrastruktur Friholdte områder Selvstyrets interresser Råstof udnyttelse - minedrift Bestemmelser

Fritidshytter og sommerhusområder


I kommuneplanen indeholdes frilandsplaner for hytter og fritidshuse i det åbne land, primært langs kysten og i fjordene omkring Maniitsoq og Sisimiut.  

Bestemmelserne for frilandsplanerne fra Maniitsoq og Sisimiut kommune er blevet harmoniseret og der er ikke ændret væsentligt ved anvendelse af områderne. Når kommuneplanen er blevet godkendt bliver frilandsplanerne afløst.  

I kommuneplanen arbejdes der med 5 kategorier af hytter:  

 

 

Adgangs

forhold

 

 

Størrelse

 

Admini

stration

bygning

 

Admini

stration

areal

 

Fritidshytte

 

 

Privat

 

≤ 20 kvm

 

 - Bygge

tilladelse

 

 

+ Areal

tildeling

 

Sommerhus

 

Privat

 

>20 m2

 

+ Bygge

tilladelse

 

 

+ Areal

tildeling

 

Turisthytte

 

Udlejes

 

Ingen retnings

linjer

 

+ Bygge

tilladelse

 

 

+ Areal

tildeling

 

Fangsthytte/ overlevelses

hytte

 

 

Offentlig tilgængelig

 

Ingen retnings

linjer

 

+ Bygge

tilladelse

 

 

+ Areal

tildeling

 

Hytteby med fælleshus

 

 

Udlejes

 

Ingen retnings

linjer

 

+ Bygge

tilladelse

 

 

+ Areal

tildeling

  

Til de forskellige typer hytter knytter sig forskellig anvendelse. Anvendelsen af hytten kan have afgørende betydning for, hvordan delområdets overordnede anvendelse kategoriseres. 

  • I et område til fritidshytter og sommerhuse m.v. er den overordnede anvendelse netop fritidshytter og sommerhuse. 
  • Turist-, fangst- og overlevelseshytter kun kan etableres i et omfang og antal, så det ikke ændrer på delområdets overordnede anvendelse. 
  • Hyttebyer med fælleshus, er et supplement til Landsplandirektivets hytteoversigt. Den er tænkt som et alternativ til egentlige hoteller. Kategorien kan kun etableres efter en detaljeret planlægning. 

De tidligere frilandsplaner er fuldt ud indarbejdet i kommuneplanen

Maniitsoq

• Områdeplan N1 for Apussuit:

Områder af særlig rekreativ karakter, i form af et delområde udlagt til skisport og hotel, fritidshytter og sommerhuse. I kommuneplanen benævnt 957-L og K42 

• Frilandsplan nr. 2, Hytter i Maniitsoq Kommunia:

Områder til fritidshytter og sommerhuse m.v. fire forskellige steder indenfor den gamle Maniitsoq Kommunia. Områderne er i kommuneplanen benævnt 957-K33, 957-K34. 957-

Sisimiut

Der er to forslag til frilandsplaner for delområder ved Sisimiut. De er endnu ikke vedtaget af kommunalbestyrelsen eller godkendt af Naalakkersuisut: 

• Frilandsplan nr. 1, Hytter i fjordene omkring Sisimiut:

Områder til fritidshytter og sommerhuse m.v. samt tre områder af særlig rekreativ karakter, som er udlagt til turisthytter. Områderne 957- K2 til 957 K-21 er medtaget fra dette forslag. 

• Frilandsplan nr. 2, Kangerlussuaq:

Områder af særlig rekreativ karakter i form af bebyggelse til turismeformål samt vej, kørespor og fritholdte områder til jagtformål. Færdiggørelsen af frilandsplanen har afventet færdiggørelsen af Forvaltningsplan for Kangerlussuaq i forbindelse med Naturbeskyttelsesloven, som blev endeligt godkendt af Naalakkersuisut, juni 2010. 

De overordnede og detaljerede bestemmelser fremgår af bestemmelserne knyttet til de enkelte områder. 

Det er et gennemgående træk at der ikke i K- områder kan etableres fælles forsyningsanlæg til hytter og sommerhuse eller vej anlæg og bådebroer. Disse anlæg kan dog i nedlagte bygder vedligeholdes og genanvendes. 

I forbindelse med hyttebyer med fælleshus eller hoteller kan der etableres fællesanlæg og vejadgang m.v.