Du er her: Home Det åbne land Bestemmelser

Greenlandic   Dansk
Fritidshytter og sommerhusområder Koncessionsområder – turisme Områder af særlig rekreativ karakter Områder til dyrehold m.v. Områder til tekniske anlæg og infrastruktur Friholdte områder Selvstyrets interresser Råstof udnyttelse - minedrift Bestemmelser Generelle bestemmelser Delområder Detailområde

Bestemmelser


Herunder kan læses 3 typer bestemmelser

  1. Generelle bestemmelser der gælder for alle områder hvor der ikke i en detailplan / lokalplan er truffet beslutning om andet. Link til generelle bestemmelser
  2. Delområde bestemmelser eller overordnede bestemmelser som gælder som retningslinje for den detaljerede planlægning. Der kan ikke dispenseres fra de overordnede bestemmelser. Ændringer kræver udarbejdelse af et nyt kommuneplantillæg.
  3. Detaljerede bestemmelser eller detailplaner, tidligere lokalplaner. Her angives de detaljerede bestemmelser for et område. Disse bestemmelser kan kommunalbestyrelsen dispensere fra, hvis det ud fra en helhedsbetragtning er ønskeligt.