Selvstyrets interesser


Hovedstrukturen i Sisimiut berøres af følgende statslige interesser og klausulerede zoner: 

  • Sprængstofdepoter – klausuleret zone
  • Tankanlæg – klausuleret zone
  • Teleanlæg – klausuleret zone
  • Lufthavne og helistop – indsigtszoner og hindringsfrie flader
  • Vandspærrezonen - dækkende arealer der afvandes til vandsøerne
  • Affaldsdepoter og affaldsbehandlingsanlægs placering
  • Kulturhistorie – fredede bygninger 

I delområderne, er i de overordnede bestemmelser fastlagt hvilke klausulerede zoner, som de enkelte delområder er påvirket af. 

Der er således i hovedstrukturen taget højde for Selvstyrets interesser.

 

  oversigt_over_selvstyrets_interesser_i_kommuneplanlaegning_dk.pdf (371.7 KB)

  bevaringvaerdige_bygninger_og_bydele_i_sisimiut.pdf (5.2 MB)

 bevar_kortbilag.pdf (180 KB)