Du er her: Home By- og bygdeplaner Sisimiut Bycenter

Greenlandic   Dansk
Sisimiut Infrastruktur/ havn/ lufthavn Vej- og stistruktur Bycenter Boligområder Erhvervsområder Institutioner Fritid Undervisning i øvrigt Kulturarv Tekniske anlæg Det åbne land omkring Sisimiut Selvstyrets interesser Bestemmelser Maniitsoq Atammik Napasoq Kangaamiut Itilleq Sarfannguit Kangerlussuaq Bestemmelser

Bycenter


Kommuneplanen skaber mulighed for udvikling og styrkelse af bycentret. Dermed øges potentialet for flere forretninger og specialbutikker på strøget fra Pisifik til Brugseni, og byens centrum gøres tydeligere. 

Tilgængeligheden styrkes for fodgængere med fortove i begge sider af Aqqusinersuaq. Der foreslås også en etablering af 2 grønne opholds- og aktivitetsområder ved GTO - pladsen og ved Kirkegården. Det giver fastboende og turister mulighed for ophold i centerområdet. 

Der arbejdes stadig med en struktur i dagligvarebutikkerne med større dagligvarebutikker i centerområdet og mindre dagligvarebutikker i boligområderne. 

For at fastholde et samlet campusområde for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser udbygges området ved Bygge- og anlægsskolen og Råstofskolen. Her indpasses også kollegieboliger. 

I erhvervsområderne i B5 og B6 etableres mulighed for byfornyelse, så der på sigt vil ske en udflytning af virksomhederne til B8, det nye erhvervsområde ved Ulkebugten. 

Erhvervsområderne B5 og B6 lå ved deres etablering i udkanten af byen uden gener i forbindelse med aktiviteterne. Nu har byen, med de nye boligområder, indkapslet erhvervsområderne så der ind imellem opstår situationer, hvor aktiviteterne i erhvervsområderne kan belaste omgivelserne. Dermed begrænses virksomhedernes aktiviteter uhensigtsmæssigt.