Du er her: Home By- og bygdeplaner Sisimiut

Greenlandic   Dansk
Sisimiut Infrastruktur/ havn/ lufthavn Vej- og stistruktur Bycenter Boligområder Erhvervsområder Institutioner Fritid Undervisning i øvrigt Kulturarv Tekniske anlæg Det åbne land omkring Sisimiut Selvstyrets interesser Bestemmelser Maniitsoq Napasoq Itilleq Sarfannguit Kangerlussuaq

Sisimiut


Sisimiut er med 5498 indbyggere den største by i Qeqqata Kommunia. Samtidig er Sisimiut den næststørste by i Grønland og spiller en vigtig rolle i den nationale bystruktur. Det er en fremtrædende uddannelsesby med ungdomsuddannelser og tekniske uddannelser, og byen er hjemsted for den vigtige fiskerihavn med Royal Greenlands fiskefabrik. Flere hovedkontorer for nationale selskaber som KNI og INI ligger i Sisimiut. 

Målet med hovedstrukturen er at skabe gode rammer for befolkningen generelt, og for erhvervslivet i særdeleshed. Specielt udvikling af mulighederne for servicering af væksterhvervene, turisme, minedrift, olie- og naturgasefterforskning, og forhåbentlig senere produktion. 

Vækst i befolkningen skaber et naturligt behov for boligudbygning og bredde i de offentlige servicetilbud. Forudsætningen for væksten er, at støtte erhvervsudviklingen og styrke uddannelsesmiljøet. 

  • Fokus på væksterhvervene
  • Attraktive boligmiljøer
  • Adskilte erhvervsområder
  • Handelsstrøg ved Aqqusinersuaq
  • Campusområde ved Bygge- og Anlægsskolen
  • Rekreativt område med bypark omkring Spejdersøen
  • Udvikling af fritidsaktiviteter i baglandet sommer og vinter 

En fremskrivning af befolkningstallet i perioden 1999 til 2011, indikerer at der med en fortsættelse af den nuværende udvikling vil være 5874 indbyggere i Sisimiut i 2024.

Lykkes det at skabe en væsentlig vækst med afsæt i væksterhvervene og udbygningen af uddannelsesinstitutionerne i Sisimiut må der forventes en væsentlig højere vækst i befolkningstallet. 

Udviklingen i væksterhvervene bør følges nøje i de kommende år, for at skabe og understøtte en stabil befolkningsudvikling.

 


 

Status og kontakt

 

Hvad gælder for mig?

• Kommuneplan
• Kommuneplantillæg
• Kontakt 

 

Søg via kort
• Søg via adresse