Du er her: Home By- og bygdeplaner Sarfannguit Selvstyrets interesser

Greenlandic   Dansk
Sisimiut Maniitsoq Atammik Napasoq Kangaamiut Itilleq Sarfannguit Infrastruktur Bygdens struktur Institutioner og fritid Tekniske anlæg Det åbne land omkring Sarfannguit Selvstyrets interesser Bestemmelser Kangerlussuaq Bestemmelser

Selvstyrets interesser


Her er blot nævnt de emner af selvstyreinteresserne der vedrører den bymæssige bebyggelse i bygden. 

  • Helistop
  • Vandspærrezone
  • Teleanlæg
  • Affaldsbehandlingsanlæg
  • Tankanlæg 

Der er i planlægningen taget højde for afstandsforhold og lign.

Klausulerede zoner med videre fremgår af kortbilagene.

 

 oversigt_over_selvstyrets_interesser_i_kommuneplanlaegning_dk.pdf (371.7 KB)