Du er her: Home By- og bygdeplaner Sarfannguit Institutioner og fritid

Greenlandic   Dansk
Sisimiut Maniitsoq Atammik Napasoq Kangaamiut Itilleq Sarfannguit Infrastruktur Bygdens struktur Institutioner og fritid Tekniske anlæg Det åbne land omkring Sarfannguit Selvstyrets interesser Bestemmelser Kangerlussuaq Bestemmelser

Institutioner og fritid


Institutioner

En eventuel befolkningsudvikling fra 132 indbyggere i 2011 til 149 i 2024 vil give anledning til en vurdering af om de eksisterende offentlige servicetilbud fortsat kan rummes indenfor de rammer vi kender i dag. 

Dagplejecenter, børn 0 – 5 år

I dag er der plads til 12 børn i dagplejecentret. Stigningen i befolkningstallet kan give anledning til en vurdering af om det er nødvendigt at udvide dagplejecentret. 

Folkeskolen

Der er i dag 23 børn i folkeskolen i Sarfannguit  Stigningen i befolkningstallet kan give anledning til at der er behov for at vurdere skolens kapacitet. En evt. udvidelse af skolen afhænger af, på hvilket klassetrin børnene skal begynde i skole i Sisimiut, eller om de skal på efterskole.   

Unge

Udviklingen af antallet af unge i bygden vil afhænge af i hvor høj grad de unge starter på ungdomsuddannelser og dermed flytter til de større byer. 

Ældreboliger/plejecenter/alderdomshjem

Der er i dag 2 ældreboliger i bygden og på grundlag af den generelle udvikling i antallet af ældre må der forventes en vækst i denne aldersgruppe. Der vil være grundlag for at vurdere om der opstår behov for nye ældreboliger i bygden.

Fritid.

I Sarfannguit er der etableret legeplads, boldbane til udendørs fritidsaktiviteter. Til indendørs aktiviteter findes et servicehus, et forsamlingshus og endelig en kirke. 

Der er i kommuneplanen skabt mulighed for placering af en minihal i området ved boldbanen bag skolen.