Du er her: Home By- og bygdeplaner Maniitsoq Vej- og stistruktur

Greenlandic   Dansk
Sisimiut Maniitsoq Infrastruktur/ havn/ lufthavn Vej- og stistruktur Bycenter Boligområder Erhvervsområder Institutioner Fritid Tekniske anlæg Det åbne land omkring Maniitsoq Selvstyrets interesser Bestemmelser Atammik Napasoq Kangaamiut Itilleq Sarfannguit Kangerlussuaq Bestemmelser

Vej- og stistruktur


I kommuneplanen er udlagt en ny vej til smelteren på den nordlige del af Maniitsoq Øen. Indtil der foreligger en afklaring med Selvstyret om den endelige placering af vejtraceet, arbejdes både med et trace med en bro over Ataa Sund, og med en trace rundt om Ataa bugten. 

Der arbejdes med en tunnel fra Maniitsoq by, gennem fjeldet til den nye bydel. Hele vejtraceet indarbejdes som en dobbeltsporet vej. 

Der indarbejdes en ny vej/sti til den nye bydel, rundt om fjeldet ved Kirkegårdsbugten. Denne forbindelse fungerer som supplement til tunnelen, og sikrer en alternativ rute, hvis der skulle opstå problemer i tunnelen. 

 I gennem Maniitsoq by vil der blive behov for at udbygge hovedforbindelsesvejen Akerbut – Suusaap Aqq. – Aqqalluk – Ortooqqap Aqq. – Niels Lyngep Aqq., da der vil blive væsentligt mere trafik mellem smelteren og bycentret, det eksisterende erhvervsområde, lufthavnen og i anlægsperioden  også havnen. 

1.1.1.  Stistruktur

Det skal være let at færdes til fods og på cykel mellem alle boligområderne og bycentret. I udlægget af stiforbindelser bygges derfor videre på den eksisterende gang- og cykelstistruktur. På den måde understøttes bæredygtighed, trafiksikkerhed og sundhed. 

Der fokuseres på, at knytte de vestlige boligområder til bycentret, skole, sygehus og administration.med en attraktiv og trafiksikker gang og cykelsti, sammen med en udbygning af gang og cykelstisystemet langs Suusaap Aqq. 

I Maniitsoq er etableret en bybus som kører i fast drift rundt i byen, så dårligt gående og andre let kan komme rundt i byen. En ordning der forventes udbygget med etableringen af den nye bydel.


 

Status og kontakt

 

Hvad gælder for mig?

• Kommuneplan
• Kommuneplantillæg
• Kontakt 

 

Søg via kort
• Søg via adresse