Du er her: Home By- og bygdeplaner Maniitsoq

Greenlandic   Dansk
Sisimiut Maniitsoq Infrastruktur/ havn/ lufthavn Vej- og stistruktur Bycenter Boligområder Erhvervsområder Institutioner Fritid Tekniske anlæg Det åbne land omkring Maniitsoq Selvstyrets interesser Bestemmelser Atammik Napasoq Kangaamiut Itilleq Sarfannguit Kangerlussuaq Bestemmelser

Maniitsoq


Maniitsoq der er kommunens næststørste by er bygget på øer, i snævre dale og mellem høje fjelde. De naturgivne forudsætninger er en spændende byplanmæssig udfordring. De giver muligheder for et interessant bymiljø, anderledes end i de fleste byer i Grønland. Vi vil i kommuneplanen forsøge at udnytte det særegne, og gøre det til Maniitsoqs styrke. 

Byen er godt beliggende i forhold til fangst og fiskeri, og har indtil slutningen af 1980erne levet godt af en blomstrende fiskeindustri, dette beskæftigelsesgrundlag er der ikke i øjeblikket og Maniitsoq står ved et vadested.

Bliver der i 2013 eller 2014 truffet beslutning om etablering af aluminiumssmelteren så der kan skabes ny beskæftigelse, eller bliver der sagt nej. Et ja betyder, at Maniitsoq får en chance for at udvikle sig til Grønlands industriby. Uanset resultatet er der i Maniitsoq god grund til at have fokus på, hvordan byen erhvervsmæssigt kan udvikles, og hvordan der kan skabes en bredere vifte af arbejdspladser.  

I kommuneplanens hovedstruktur er scenariet med en Aluminiumssmelter indarbejdet med henblik på at sikre mulighederne for en omfattende udvikling, der vil betyde et spring befolkningsudviklingen. 

De seneste 12 år har der været tilbagegang i befolkningstallet. Og en direkte fremskrivning af befolkningsudviklingen fra 1999 til 2011 viser en tilbagegang på 204 indbyggere, fremskrivet til 2024 indikerer et folketal på 2543, hvis der ikke i mellemtiden træffes beslutninger der kan vende denne udvikling ved at skabe ny beskæftigelse.

I det Aluminiumsscenariet er der på grundlag af vurderinger fra Greenland Development indregnet en befolkningsvækst på 1200 indbyggere. I dette scenarie indikeres et folketal på 3947 i 2024 og en kraftig befolkningsvækst har afløst tilbagegangen. 

I hovedstrukturen er der fokus på hvordan byen kan fortættes, og i hvor stort omfang boligudviklingen kan ske indenfor rammerne af den eksisterende by. Dermed fastholdes en tæt by, hvor borgere kan færdes til fods eller på cykel, og hvor man undgår store trafikmængder. Med etableringen af en ny bydel må der forventes at der i bycentrum vil blive et øget behov for parkeringspladser. 

At bygge by i Maniitsoq, og fastholde målsætningerne om, at der skal være lige adgang for både handicappede og dårligt gående, og almindeligt mobile borgere, er en udfordring. Alle tiltag kræver alternative og kreative løsninger for at trapperne kan afløses eller suppleres.

 


 

Status og kontakt

 

Hvad gælder for mig?

• Kommuneplan
• Kommuneplantillæg
• Kontakt 

 

Søg via kort
• Søg via adresse