Du er her: Home By- og bygdeplaner Kangerlussuaq Vej- og stistruktur

Greenlandic   Dansk
Sisimiut Maniitsoq Atammik Napasoq Kangaamiut Itilleq Sarfannguit Kangerlussuaq Infrastruktur Vej- og stistruktur Bycenter Boligområder Erhvervsområder Institutioner og fritid Tekniske anlæg Det åbne land omkring Kangerlussuaq Selvstyrets interesser Bestemmelser Bestemmelser

Vej- og stistruktur


Vejstruktur

Det er svært at tale om primære og sekundære veje. Alle veje i Kangerlussuaq er anlagt efter amerikansk standard, meget brede og med store arealer foran stort set alle bygninger til parkering. 

I den fremtidige struktur er der fokus på kategoriseringen af de forskellige vejtyper, med henblik på at arbejde med forskellige standarder. 

Der arbejdes med følgende vejklasser:

 • Overordnede veje også kaldet primære veje
 • Fordelingsveje også kaldet sekundære veje
 • Boligveje og andre mindre veje
 • Grusveje

I kommuneplanen suppleres de eksisterende veje med udlæg af følgende vejtraceer

  • Forlængelse af vejen til havnen, langs kysten til det nye havneudlæg
  • Vejforbindelser til et arealudlæg til hytteby/hotel på køkkenfjeldet og ved Tacan.
  • Vejforbindelse til den østlige ende af Tasersuaq. Denne forbindelse vil følge det endelige trace for vejen til Sisimiut
  • Vejforbindelse til søen ved Aussivigssuit, som er et vigtigt turistmål i forbindelse med en udpegning af området som en del af Unesco Verdensarvs området i Qeqqata Kommunia 

Stistruktur

Også i Kangerlussuaq satses der på at etablere stiforbindelser så muligheden for gående og cyklende tilgodeses i det omfang dette kan lade sig gøre. 

Der bør således oprettes en sti nord om lufthavnen mellem bycentret ved lufthavnen og byen syd for lufthavnen, så der etableres en sikker skolevej.

Herudover er der behov for mærkede stier i det bynære område, så turister let kan finde frem til de attraktive besøgsmål i forbindelse med byen. For eksempel, vandfaldene, Fossilsletten, Køkkenfjeldet m.v. 

Kollektiv trafik – handicaptilgængelig

I Kangerlussuaq findes en bybus, som fra 2011 er forsynet med handicaplift. Bybussen forbinder nordsiden med Gl. lejr og lufthavnsbygningen, sydsiden med skoler og de fleste boligområder, og endelig området ved Lake Ferguson. 

Transportkorridorer

Der er udlagt transportkorridorer i det åbne land. Korridorerne er mest til vintertransport i forbindelse med snescooterkørsel til Sisimiut, og i forbindelse med jagt, så man kan transportere nedlagte dyr til slagteriet indenfor den fastlagte frist.


 

Status og kontakt

 

Hvad gælder for mig?

• Kommuneplan
• Kommuneplantillæg
• Kontakt 

 

Søg via kort
• Søg via adresse