Du er her: Home By- og bygdeplaner Itilleq Selvstyrets interesser

Greenlandic   Dansk
Sisimiut Maniitsoq Atammik Napasoq Kangaamiut Itilleq Infrastruktur Bygdens struktur Institutioner og fritid Tekniske anlæg Det åbne land omkring Itilleq Selvstyrets interesser Bestemmelser Sarfannguit Kangerlussuaq Bestemmelser

Selvstyrets interesser


Her er blot nævnt de emner af selvstyreinteresserne der vedrører den bymæssige bebyggelse i bygden.

  • Helistop
  • Vandspærrezone
  • Teleanlæg
  • Affaldsbehandlingsanlæg
  • Tankanlæg.
  • Indflyvningszone for helistop
  • Evt. sikkerhedszone om saltvandsindtag

 Der er i planlægningen taget højde for afstandsforhold og lign.

Klausulerede zoner med videre fremgår af kortbilagene.

 

Bygdens kirke er flyttet fra Thule og er bevaringsværdig og tilstrækkelig planperioden ud.

I bygdens østlige del ligger et par kolonistil-bygninger idyllisk ved en bugt. De er et fotogent træk i bygden og de er bevaringsværdige.

 

 oversigt_over_selvstyrets_interesser_i_kommuneplanlaegning_dk.pdf (371.7 KB)