800-C5.1

Bestemmelser | Redegørelse

Bestemmelser
Status Vedtaget 
Plannavn Centerområde til butiksformål 
Detailområdets anvendelse Butikker, posthus m.v. 
LOKALPLAN_DA pdf lp_c5b.pdf (1646 KB) 
LOKALPLAN_GL pdf lp_c5b.pdf (1646 KB)