800-A20.1

Bestemmelser | Redegørelse

Bestemmelser
Status Vedtaget 
Plannavn Boligområde på Akia 
Detailområdets anvendelse Blandet boligformål 
LOKALPLAN_DA pdf kpt_38.pdf (9686 KB) 
LOKALPLAN_GL pdf kpt_38.pdf (9686 KB)