700-C3.6

Bestemmelser | Redegørelse

Bestemmelser
Status Vedtaget 
Plannavn Område til butiksformål m.v. 
Detailområdets anvendelse Centerformål / fællesformål 
LOKALPLAN_DA pdf c_306__iii__grl.pdf (480 KB) 
LOKALPLAN_GL pdf c_306__iii__grl.pdf (480 KB)