700-C3.4

Bestemmelser | Redegørelse

Bestemmelser
Status Vedtaget 
Plannavn Centerområde til bolig 
Detailområdets anvendelse Centerformål / fællesformål 
LOKALPLAN_DA pdf 700_c34.pdf (661 KB) 
LOKALPLAN_GL pdf 700_c34.pdf (661 KB)