800-A23.1

Bestemmelser | Redegørelse

Bestemmelser
Status Forslag 
Plannavn Boligområde på Akia 
Detailområdets anvendelse Blandet boligområde