Du er her: Home By- og bygdeplaner Atammik Tekniske anlæg

Greenlandic   Dansk
Sisimiut Maniitsoq Atammik Infrastruktur Bygdens struktur Institutioner og fritid Tekniske anlæg Det åbne land omkring Atammik Selvstyrets interesser Bestemmelser Napasoq Kangaamiut Itilleq Sarfannguit Kangerlussuaq Bestemmelser

Tekniske anlæg


Vandforsyning.

Vandforsyningen varetages af Nukissiorfiit.

Atammik forsynes med drikkevand fra en sø ca.1 kmnordvest for bygden via en vandledning under bugten mellem søen og bygden.  Vandværket er et A1 vandværk.

 Elforsyning

Elforsyningen varetages af Nukissiorfiit.

Atammik forsynes med strøm fra et dieselgeneratoranlæg.  

 Kloak.

Kloakafledning er en kommunal opgave

Bygden er ikke kloakeret og alle 77 boliger er omfattet af natrenovationsordningen. Natrenovation afledes til havet via en natrenovationsrampe. Gråt spildevand og overfladevand afledes til terræn.

 Affald.

Affaldshåndteringen er en kommunal opgave.

Affaldet afbrændes i et mindre affaldforbrændingsfyr. Og der er en begrænset sortering af affaldet. Slagger fra fyret og ubrændbart materiale deponeres på dumpen. Der pågår overvejelser om affaldet skal sejles til Maniitsoq eller Sisimiut med henblik på afbrænding i affaldsforbrændingsanlæg der er tilsluttet fjernvarme.

 Tele.

Bag bygden står en tele sendemast placeret med de klausulerede zoner omkring.