Du er her: Home By- og bygdeplaner Atammik Selvstyrets interesser

Greenlandic   Dansk
Sisimiut Maniitsoq Atammik Infrastruktur Bygdens struktur Institutioner og fritid Tekniske anlæg Det åbne land omkring Atammik Selvstyrets interesser Bestemmelser Napasoq Kangaamiut Itilleq Sarfannguit Kangerlussuaq Bestemmelser

Selvstyrets interesser


Kommuneplanen er udarbejdet med hensyn tagen til Selvstyrets interesser og der er i planlægningen taget højde for afstandsforhold og lign.

  • Helistop
  • Vandspærrezone
  • Teleanlæg
  • Affaldsbehandlingsanlæg
  • Tankanlæg 

Klausulerede zoner med videre fremgår af kortbilagene.

  • Link til oversigten over Selvstyrets interesser i kommuneplanlægningen