Bygdens struktur


Bygdens center er beliggende ved havnen hvor (også) Pilersuisoq (, købmanden,) ligger og hvor indhandlingen foregår.

 Boligbebyggelsen i bygden (byen) består af enfamiliehuse og dobbelthuse. Der er i alt 77 boliger.

Indenfor de eksisterende udlæg til boligområder er der en restrummelighed på minimum 20 – 30 boliger og da folketallet er svagt faldende forventes der ikke at være behov for udlæg af nye arealer til boligformål.

 I tilfælde af behov for omdisponering af boliger fra enfamiliehuse til ældreboliger og lignende forventes dette at kunne ske indenfor det eksisterende område.

 Der er etableret erhvervsarealer i forbindelse med havnen, og der er på nuværende tidspunkt en restrummelighed i arealer og i bygninger, hvorfor der ikke udlægges nye erhvervsarealer i denne kommuneplan.

 Den største eksisterende erhvervsvirksomhed er Royal Greenland.


 

Status og kontakt

 

Hvad gælder for mig?

• Kommuneplan
• Kommuneplantillæg
• Kontakt 

 

Søg via kort
• Søg via adresse