Du er her: Home By- og bygdeplaner Atammik Bygdens struktur

Greenlandic   Dansk
Sisimiut Maniitsoq Atammik Infrastruktur Bygdens struktur Institutioner og fritid Tekniske anlæg Det åbne land omkring Atammik Selvstyrets interesser Bestemmelser Napasoq Kangaamiut Itilleq Sarfannguit Kangerlussuaq Bestemmelser

Bygdens struktur


Bygdens center er beliggende ved havnen hvor (også) Pilersuisoq (, købmanden,) ligger og hvor indhandlingen foregår.

 Boligbebyggelsen i bygden (byen) består af enfamiliehuse og dobbelthuse. Der er i alt 77 boliger.

Indenfor de eksisterende udlæg til boligområder er der en restrummelighed på minimum 20 – 30 boliger og da folketallet er svagt faldende forventes der ikke at være behov for udlæg af nye arealer til boligformål.

 I tilfælde af behov for omdisponering af boliger fra enfamiliehuse til ældreboliger og lignende forventes dette at kunne ske indenfor det eksisterende område.

 Der er etableret erhvervsarealer i forbindelse med havnen, og der er på nuværende tidspunkt en restrummelighed i arealer og i bygninger, hvorfor der ikke udlægges nye erhvervsarealer i denne kommuneplan.

 Den største eksisterende erhvervsvirksomhed er Royal Greenland.


 

Status og kontakt

 

Hvad gælder for mig?

• Kommuneplan
• Kommuneplantillæg
• Kontakt 

 

Søg via kort
• Søg via adresse