Du er her: Home By- og bygdeplaner Atammik Bestemmelser

Greenlandic   Dansk
Sisimiut Maniitsoq Atammik Infrastruktur Bygdens struktur Institutioner og fritid Tekniske anlæg Det åbne land omkring Atammik Selvstyrets interesser Bestemmelser Delområder Napasoq Kangaamiut Itilleq Sarfannguit Kangerlussuaq Bestemmelser

Bestemmelser


Herunder kan læses 3 typer bestemmelser

  1. Generelle bestemmelser der gælder for alle områder hvor der ikke i en detailplan / lokalplan er truffet beslutning om andet. Link til generelle bestemmelser
  2. Delområde bestemmelser eller overordnede bestemmelser som gælder som retningslinje for den detaljerede planlægning. Der kan ikke dispenseres fra de overordnede bestemmelser. Ændringer kræver udarbejdelse af et nyt kommuneplantillæg.
  3. Detaljerede bestemmelser eller detailplaner, tidligere lokalplaner. Her angives de detaljerede bestemmelser for et område. Disse bestemmelser kan kommunalbestyrelsen dispensere fra, hvis det ud fra en helhedsbetragtning er ønskeligt.