Du er her: Home By- og bygdeplaner

Greenlandic   Dansk
Sisimiut Maniitsoq Atammik Napasoq Kangaamiut Itilleq Sarfannguit Kangerlussuaq Bestemmelser

By- og bygdeplanerBy- og bygdeplanerne rummer en beskrivelse af hovedstrukturen i de enkelte by- og bygdesamfund, hvordan er det befolknings- og beskæftigelsesmæssige udgangspunkt og hvilken udvikling der i fokus i kommuneplanen for den enkelte by eller bygd. 

Disse afsnit er også indgangen til kommuneplanens overordnede og detaljerede bestemmelser for de enkelte områder i hovedstrukturen. 

Når du trykker på den by du ønsker oplysninger om får du mulighed for at vælge hovedstruktur og alle de afsnit der beskriver forholdene i den enkelte by eller bygd. 

Nedenunder er mulighed for at vælge delområderne og de overordnede bestemmelser hvor kommunalbestyrelsens intentioner med planen er fastlagt for de enkelte områder og endelig er der under de detaljerede bestemmelser indlagt bestemmelser der detaljeret tager stilling til mulighederne i de enkelte områder – oplysningerne ligger her enten som PDF - filer med lokalplaner og kommuneplantillæg der kan downloades eller som detaljerede bestemmelser der er fastlagt i den digitale kommuneplan. 

Der er i materialet 2 indgange til de overordnede og detaljerede bestemmelser. – dels via listerne med de enkelte delområde numre, dels gennem kortene for de 2 typer bestemmelser. Kortene kommer efter et øjeblik til syne i skærmens højre side.

 

 

Status og kontakt

Hvad gælder for mig?

 

• Kommuneplan
• Kommuneplantillæg
• Kontakt 

Søg via kort
• Søg via adresse