Du er her: Home Arealtildelinger Hvem meddeler arealtildeling

Greenlandic   Dansk
Hvad kræver arealtildeling Hvem meddeler arealtildeling Hvem kan søge arealtildeling Ansøgning om arealtildeling Procedure ved ansøgning Vilkår for arealtildeling Byggemodning Bortfald af arealtildeling Krav på arealtildeling Tilsyn og håndhævelse Dispensation Klage Arealansøgninger i høring Godkendte arealtildelinger

Hvem meddeler arealtildeling


Stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan meddele arealtildeling til et ledigt areal til en ansøger indenfor kommunen. Ved arealtildeling meddeles brugsret til en bestemt anvendelse af et nærmere afgrænset areal.