Du er her: Home Arealtildelinger Dispensation

Greenlandic   Dansk
Hvad kræver arealtildeling Hvem meddeler arealtildeling Hvem kan søge arealtildeling Ansøgning om arealtildeling Procedure ved ansøgning Vilkår for arealtildeling Byggemodning Bortfald af arealtildeling Krav på arealtildeling Tilsyn og håndhævelse Dispensation Klage Arealansøgninger i høring Godkendte arealtildelinger

Dispensation


Stk. 1. Dispensationer fra de detaljerede bestemmelser, for et delområde kan meddeles af kommunalbestyrelsen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i kommuneplanens bestemmelser for det pågældende delområde.


Stk. 2.
 En bestemmelse for et delområde, hvis indhold er fastlagt efter aftale med en selvstyremyndighed eller en statslig myndighed, kan kun fraviges med den pågældende myndigheds godkendelse.  

Stk. 3. Videregående afvigelser fra de for delområdet gældende bestemmelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af nye bestemmelser for det pågældende delområde.


Stk. 4
. Dispensationer fra bestemmelser, som har betydning for naboerne eller andre parter, kan først meddeles, når der er forløbet mindst 2 uger efter, at kommunalbestyrelsen har hørt naboerne eller andre der skønnes at have en væsentlig og individuel interesse i sagens udfald. Høringen skal indeholde oplysninger om, hvortil der søges dispensation, og om at eventuelle bemærkninger skal fremsendes indenfor en frist på mindst 2 uger.