Kommuneplantillæg


Der udarbejdes løbende tillæg til kommuneplanen, med henblik på at sikre at kommuneplanen til enhver tid er tidssvarende. 

I forbindelse med kommuneplantillæggene kan der foretages justeringer og ændringer i delområdeafgrænsninger og de overordnede bestemmelser. 

De fleste kommuneplantillæg vil dog omhandle fastlæggelsen af detaljerede bestemmelser med udgangspunkt i de overordnede bestemmelser. 

I dette afsnit kan du læse hvilke kommuneplantillæg der er under udarbejdelse, er i høring, og endelig hvilke der er endeligt godkendt de enkelte år og dermed indarbejdet i den digitale kommuneplan.