Aktuelt


Under dette faneblad/afsnit placeres alle nye plantiltag:

  • Status på kommuneplanprocessen –
    • Kommunalbestyrelsens godkendelse af forslag
    • Borgermøder
    • Endelig godkendelse m.v

 

  • Status på kommuneplantillæg mv.

 

  •  Status på andre planprocesser – VVM – redegørelser m.v.

 

  • Der vedligeholdes også under dette faneblad et samlet bibliotek med relevante dokumenter som man kan linke til og evt. downloade. Der er typisk fokus på de dokumenter der anvendes andre steder i mater

 

Status og kontakt

 

Hvad gælder for mig?

• Kommuneplan
• Kommuneplantillæg
• Kontakt 

 

Søg via kort
• Søg via adresse