Du er her: Home Aktuelt Brugervejledning

Greenlandic   Dansk
Brugervejledning Hvad er en kommuneplan Generelle bestemmelser Retsvirkninger Kommuneplantillæg Planredegørelse VVM - redegørelser Vedtægter og regulativer

Brugervejledning


Den digitale kommuneplan for Qeqqata Kommunia, giver dig i princippet adgang til alle data vedrørende planlægning i Qeqqata Kommunia.

Vision og hovedstruktur

  • Vision - her gengives kommunalbestyrelsens vision for udvikling af Qeqqata Kommunia
  • Den overordnede hovedstruktur – her beskrives kommunens overordnede strukturelle forhold.

Byer og bygder

  • Her beskrives for de enkelte byer og bygder hvordan strukturerne er i dag og hvordan vi forventer at den udvikles.
  • Under hver by eller bygd kan du læse det sæt af bestemmelser der gælder netop her og du kan vælge delområder eller detailområder enten fra en liste. Hvis du kender nummereringen af de enkelte områder eller du vælge området på et kort over den enkelte by eller bygd.
  • Ud over bestemmelser for delområder – de overordnede bestemmelser og bestemmelser for detailområder – de detaljerede bestemmelser – svarende til de tidligere lokalplaner – er der også et sæt af gennerelle bestemmelser der gælder hvis ikke andet er anført eller præciseret i de øvrige bestemmelser.

Det åbne land

  • Her beskrives anvendelsen af forskellige områdetyper i det åbne land og som under byer og bygder er der angivet bestemmelser for de enkelte områder.

Arealadministration

  • Her er angivet regler og retningslinier for arealadministrationen. F.eks. hvordan du kan søge, hvilke betingelser der vil blive stillet i forbindelse med arealtildeling osv.

Aktuelt.

  • Her kan du få et overblik over hvilke planer der er i høring og hvornår de er vedtaget. Du kan finde relevant supplerende materiale hvis du ønsker at sætte dig ind i baggrunden for planerne, og du kan finde supplerende regelgrundlag – bl.a. vedtægter og regulativer.

Kort

  • I den digitale kommuneplan har du adgang til digitale kort, som enten kommer frem i højre spalte eller som et stort kort der dækker 4 spalter. Disse kort er alle dynamiske så du kan zoome ind og ud og du kan ved at trykke på signatur få en oversigt over de anvendte signaturer. I kortenes højre side er tillige et lille plus, som du kan aktivere og derved få mulighed for at vælge andre korttyper som baggrundskort – f.eks. ortofoto kort – du kan også vælge om du vil have vist delområder eller detailområder eller de udlagte vej og ledningstraceer ved at markere tracé.

Hastigheden på hjemmesiden

  • Den digitale kommuneplan er afhængig af data fra en server der står i Nuuk, og det er ind imellem nødvendigt at du har lidt tålmodighed når du opererer på hjemmesiden – specielt i forbindelse med anvendelsen af de digitale kort.